Ändrade förhållanden vid underhållsskyldighet

2015-07-30 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Vi har delad vårdnad om våra barn. Pappan har nästan ingen kontakt med barnen alls förutom att han betalar underhåll. Han har aldrig hjälpt till med mer pengar. Nu ska vårat tredje barn börja på gymnasiet på annan ort och har fått tag i studentboende där. Måste jag stå för den hyran själv eller kan jag kräva att pappan ska vara med och betala? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser på området finns framför allt i föräldrabalkens 7 kapitel, se här

Eftersom pappan redan betalar underhåll antar jag att det sen tidigare fastställts genom dom eller avtal. Summan har då slagits fast med hänsyn till vad som ansetts skäligt, 7 kap 1 §. Om nu förutsättningarna ändras kan också underhållet göra det. Detta kan utläsas i 10 §, en domstol kan jämka underhåll som slagits fast. Om din sons flytt innebär att han så att säga ”kostar” betydligt mer kan du också ha rätt till ökat underhåll från hans pappa. Du kan väcka en sådan talan i tingsrätten på den ort barnens pappa bor, 12 §. Dessförinnan föreslår jag dock att du tar upp frågan med honom först, för att försöka nå en överenskommelse.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (942)
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge
2020-06-29 Har förälder som betalar underhållsbidrag rätt till ersättning när barnen är hos denne?
2020-06-28 avdrag från underhåll för de dagar barnen bor hos en

Alla besvarade frågor (81699)