Andra möjligheter till utmätning än betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten

Hej, min expojkvän var till en början skyldig mig 60 000 kr per den 1 juni 2015, då skrev vi även ett avtal att han skulle betala tillbaka mig de pengar som han var skyldig. Han betalade ej. Sedan dess har jag varit i kontakt med Kronofogden i två olika omgångar för ansökan om betalningsföreläggande. I båda fallen har de ej kommit i kontakt med honom. Så vad gör jag nu?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att driva in din skuld krävs en exekutionstitel (4 kap. 1 § utsökningsbalken, hädanefter UB). En exekutionstitel kan bland annat vara ett utslag eller beslut om betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten, men kan bestå i en domstol dom (3 kap. 1 § UB). Således skulle du även kunna försöka att vända dig till tingsrätten för att vinna en exekutionstitel genom att få din fordran fastställd i domstol och därefter göra en ansökan om utmätning hos Kronofogdemyndigheten (2 kap. 2 § UB).

Hoppas mitt svar varit behjälpligt och lycka till!

Henrik ÖsterströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo