Ändra i gammal dom

2016-11-10 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Det finns en dom i vattendomstolen från 1955. Frågan: kan Mark och miljödomstolen ändra på bitar i den domen, eller skall det vara Mark och Miljööverdomstolen som kan ändra den.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vattendomstolen var förr en specialdomstol som behandlade vattenmål. Denna har nu ersatts av mark- och miljödomstolen. En dom som har vunnit laga kraft kan i princip inte ändras, varken i sin helhet eller i bitar. I vissa undantagsfall finns det dock möjlighet till resning, men det händer väldigt sällan och det ställs höga krav för att någon ska beviljas resning.

Eftersom domen är från 1955 finns det inte heller längre någon möjlighet att överklaga domen. Det som däremot kan ske är att mark- och miljödomstolen eller mark- och miljööverdomstolen kan frångå sin tidigare praxis och döma åt ett annat håll än vattendomstolen gjorde 1955. Rättsläget kan ha förändrats med tidens gång, ny lagstiftning kan ha trätt i kraft osv. Dock måste detta ska i ett nytt fall som i så fall handlar om samma sak som fallet i vattendomstolen. Rättsfall från mark- och miljööverdomstolen har även större rättslig genomslagskraft är fall från mark- och miljödomstolen (eller vattendomstolen).

Men det finns alltså i princip inte någon möjlighet för någon nuvarande domstol att ändra i vattendomstolens dom från 1955.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1187)
2020-10-26 ​Är ingenjör en skyddad titel?
2020-10-25 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap?
2020-10-19 Är det tillåtet att bära durkslag som religiös huvudbonad på passfoto i Sverige?
2020-10-19 Hur länge kan man lämna synpunkter på ett beslut?

Alla besvarade frågor (85408)