Ändra i gammal dom

2016-11-10 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Det finns en dom i vattendomstolen från 1955. Frågan: kan Mark och miljödomstolen ändra på bitar i den domen, eller skall det vara Mark och Miljööverdomstolen som kan ändra den.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vattendomstolen var förr en specialdomstol som behandlade vattenmål. Denna har nu ersatts av mark- och miljödomstolen. En dom som har vunnit laga kraft kan i princip inte ändras, varken i sin helhet eller i bitar. I vissa undantagsfall finns det dock möjlighet till resning, men det händer väldigt sällan och det ställs höga krav för att någon ska beviljas resning.

Eftersom domen är från 1955 finns det inte heller längre någon möjlighet att överklaga domen. Det som däremot kan ske är att mark- och miljödomstolen eller mark- och miljööverdomstolen kan frångå sin tidigare praxis och döma åt ett annat håll än vattendomstolen gjorde 1955. Rättsläget kan ha förändrats med tidens gång, ny lagstiftning kan ha trätt i kraft osv. Dock måste detta ska i ett nytt fall som i så fall handlar om samma sak som fallet i vattendomstolen. Rättsfall från mark- och miljööverdomstolen har även större rättslig genomslagskraft är fall från mark- och miljödomstolen (eller vattendomstolen).

Men det finns alltså i princip inte någon möjlighet för någon nuvarande domstol att ändra i vattendomstolens dom från 1955.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1232)
2021-01-18 Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?
2021-01-17 Får jag begravas tillsammans med mitt husdjur?
2021-01-16 Hur byter jag personnummer då mitt födelseår är felaktigt?
2021-01-16 Kan Kriminalvården begära att telefonen ska vara analog?

Alla besvarade frågor (88254)