Kan jag bli åtalad för förtal för innehåll i en utgiven bok om bokens existens kommer till den berördes kännedom?

FRÅGA
<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Hej!&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Jag skriver en bok som handlar om upplevelser med en psykopat. Jag skriver boken under pseudonym och namnen är fingerade i bokens text. Allting i boken är sant. &amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Kan jag trots det bli åtalad för förtal, om bokens existens kommer till psykopatens kännedom?&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>
SVAR

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Hej!&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;För att förtal ska ske i samband med författandet av en bok krävs bland annat att person som utpekas som brottslig kan identifieras (5 kap. 1 § brottsbalken och 7 kap. 4 § 14 punkten tryckfrihetsförordningen; tryckfrihetsförordningen aktualiseras eftersom det är fråga om utgivande av bok). I det fall det är möjligt att, med hjälp av omständigheter som inkluderas i boken, identifiera den aktuella personen, kan publiceringen betraktas som förtal. Brottet är ett faktum om tredje man, exempelvis en person på stan, konfronterar den förtalade med anledning av att denne läst boken. Det krävs sålunda inte att identiteten på den förtalade kommer till allas kännedom.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Eftersom du skriver under pseudonym och utelämnar detaljer såsom särskiljande information avseende gärningsmannen (namn, arbete etc.) och annars kännetecknande uppgifter beträffande personen som skulle kunna leda till identifiering, bör inte risk för förtal föreligga.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!</p>

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (796)
2019-03-14 Att kalla någon för psykopat - förtal?
2019-03-12 Vad krävs för att någon ska bli fälld för förtal?
2019-03-10 Vart går gränsen för förtal som brott?
2019-03-10 Kan man fritt sprida domar?

Alla besvarade frågor (66968)