Allmänna platser och fotografering

FRÅGA
Jag undrar om det är brottsligt att filma in i en lokal under ett träningspass och personen sedan sprider filmen på sociala medier. Detta är alltså en elev som filmat en lärare och spridit på sociala medier?Tack för bra sida
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Yttrandefriheten är mycket långtgående, vilket regleras i 2 kap. 1 § regeringsformen (här benämnd RF). Huvudregeln är att bilder som är tagna på andra på allmänna platser är tillåtna att publicera. Vad gäller bilder som inte publicerats i vinstsyfte (då man också bör hålla lag om namn och bild i reklam i minnet) finns det dock en rad begränsningar i yttrandefriheten genom lag (se 2 kap. 20-23 §§ RF).

Två undantag är värda att nämna i ditt fall. I brottsbalkens (BrB) 4 kap. finns bestämmelser om brott mot frihet och frid. I 4:6 a och 4:6 c BrB regleras kränkande fotografering respektive olaga integritetsintrång. Det är alltså begränsningar av yttrandefriheten i den meningen att du inte får sprida bilder på annan om någons sexualliv, hälsotillstånd, när någon utsätts för brott eller befinner sig i en mycket utsatt situation samt på någons helt eller delvis nakna kropp. Du får inte heller fotografera någon i privata sammanhang, där det i 4:6 a BrB står att det gäller i "en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme". Slutsatsen blir alltså att fotografering av annan på allmän plats som huvudregel är tillåtet, och att fotografering på ett gym också måste ses som just det.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (946)
2020-05-31 Vilka brott kan ha begåtts?
2020-05-29 Anmäla brott i efterhand
2020-05-26 Ofredande genom sms med sexuellt innehåll
2020-05-24 Grannen har filmat min son och publicerat klippet på Facebook

Alla besvarade frågor (80629)