Allmänna handlingar

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga som berör offentlighetsprincipen. Jag kontaktade nyligen en kommun i Sverige och bad om att få ut en namnlista på samtliga anställda på en enhet i en förvaltning. Även om jag inte behöver ange syfte så valde jag ändå att förklara att jag behövde få tillgång till personuppgifterna då jag i egenskap av företagare planerar att skicka ut nyhetsbrev via posten som jag vill ska nå samtlig personal.Svaret jag fick från kommunen var att man inte har någon sådan upprättad lista och därför avslogs min begäran. Man erbjöd istället att jag kunde skicka nyhetsbrevet till kansliet och att de därefter kunde vidarebefordra det till chefer. Min fråga är om de kan göra så? Eller beror det på att jag ställde frågan fel till dem? Med vänlig hälsningChristian
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlighetsprincipen regleras i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF), som är en av Sveriges fyra grundlagar. Av 2 kap. 1 § TF ska varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt kan enligt 2 kap. 2 § TF begränsas med hänsyn till vissa specifikt angivna intressen, men huvudregeln är att allmänna handlingar ska vara offentliga och att medborgarna ska ha fri tillgång till dem. För att så ska ske förutsätts dock givetvis att det överhuvudtaget finns en handling hos myndigheten som kan lämnas ut. En begäran från en enskild om att få ta del av allmän handling kan självfallet endast beviljas om den efterfrågade handlingen existerar. Om den efterfrågande handlingen inte finns är inte myndigheten skyldig att skapa den för den enskildes skull, utan för att begäran ska beviljas måste handlingen finnas.

Utefter den information som du har gett i frågan verkar det inte som att den efterfrågade handlingen finns, varför myndigheten inte kan lämna ut den och de är som sagt inte heller skyldiga att upprätta en sådan bara för att en enskild frågar efter den.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar ,

Wilhelm Stenvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (360)
2021-07-31 Är en anmälan till en myndighet en offentlig handling?
2021-07-18 Går det att se strafförelägganden även efter gallringstiden?
2021-07-06 Målsägandens insynsrätt - Vad gäller?
2021-07-02 Är det brottsligt att hänga ut personer i sociala medier?

Alla besvarade frågor (94603)