Allmänna handlingar

Hej!

Jag har en fråga som berör offentlighetsprincipen. Jag kontaktade nyligen en kommun i Sverige och bad om att få ut en namnlista på samtliga anställda på en enhet i en förvaltning. Även om jag inte behöver ange syfte så valde jag ändå att förklara att jag behövde få tillgång till personuppgifterna då jag i egenskap av företagare planerar att skicka ut nyhetsbrev via posten som jag vill ska nå samtlig personal.

Svaret jag fick från kommunen var att man inte har någon sådan upprättad lista och därför avslogs min begäran. Man erbjöd istället att jag kunde skicka nyhetsbrevet till kansliet och att de därefter kunde vidarebefordra det till chefer.

Min fråga är om de kan göra så? Eller beror det på att jag ställde frågan fel till dem?

Med vänlig hälsning

Christian

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlighetsprincipen regleras i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF), som är en av Sveriges fyra grundlagar. Av 2 kap. 1 § TF ska varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt kan enligt 2 kap. 2 § TF begränsas med hänsyn till vissa specifikt angivna intressen, men huvudregeln är att allmänna handlingar ska vara offentliga och att medborgarna ska ha fri tillgång till dem. För att så ska ske förutsätts dock givetvis att det överhuvudtaget finns en handling hos myndigheten som kan lämnas ut. En begäran från en enskild om att få ta del av allmän handling kan självfallet endast beviljas om den efterfrågade handlingen existerar. Om den efterfrågande handlingen inte finns är inte myndigheten skyldig att skapa den för den enskildes skull, utan för att begäran ska beviljas måste handlingen finnas.

Utefter den information som du har gett i frågan verkar det inte som att den efterfrågade handlingen finns, varför myndigheten inte kan lämna ut den och de är som sagt inte heller skyldiga att upprätta en sådan bara för att en enskild frågar efter den.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar ,

Wilhelm StenvallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”