FrågaÖVRIGTÖvrigt12/11/2022

Allemansrätten – skyltar som avvisar allmänheten från att gå på en väg?

Jag brukar jogga på en gammal körväg som passerar genom några gårdar, som vägarna ofta gjorde förr på landet. Nu har en av gårdarna satt upp en skylt att det inte är tillåtet att gå genom gården, vilket gör att man inte längre kan ta sig fram på denna väg. Vägen ifråga går vidare fram till en större väg, så det är ingen ”återvändsgränd”. Kan de verkligen stoppa folk från att gå förbi på denna gamla kulturväg trots att man visserligen passerar mellan boningshus och stallbyggnaden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga ut handlar om gränsen mellan allemansrätten och den privata hemfridszonen. 

Allemansrätten och den privata hemfridszonen

Det finns en lagstadgad rätt att ha tillgång till naturen som nämns i både 2 kap. 15 § regeringsformen och 7 kap. 1 § miljöbalken. Allemansrätten gör det möjligt att röra sig fritt i mycket stora delar av den svenska naturen, men hänsyn måste visas till djur, natur och markägare. Gränsen för allemansrätten går vid den privata hemfridszonen. Hemfridszonen är det område närmast runt ett bostads- och fritidshus där den som bor har rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Inom hemfridszonen har den som bor full rådighet över marken; ingen får alltså vistas där utan lov av denne. Inom hemfridszonen gäller alltså inte allemansrätten. Om någon beträder annans tomt och det faller utanför allemansrätten, kan personen göra sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken).

Det uppstår alltså ofta en intressekonflikt mellan å ena sidan allemansrätten och å andra sidan den privata hemfridszonen. Om en markägare sätter upp skyltar såsom “privat mark” och “ej obehöriga” krävs tillstånd från kommunen (5 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning). Detsamma gäller vid skyltar som “förbjuder” gångtrafik.

Vad gäller för enskilda vägar?

Vägen du nämner i frågan kan vara en enskild väg, vilket innebär att det inte är staten eller kommunen som sköter vägen utan istället enskilda markägare eller samfällighetsföreningar.

I förhållande till allemansrätten gäller för enskilda vägar att markägaren enbart kan förbjuda motortrafik (trafikförordningen 10 kap. 10 §). Det är alltså inte tillåtet att förbjuda att gå, cykla och rida på vägen. Även skyltar som avvisar allmänheten kräver, liksom jag nämnde ovan, tillstånd från kommunen. 

Sammanfattning

Om allemansrätten gäller kan markägaren inte förbjuda allmänheten från att vistas på marken. Dessutom krävs det tillstånd från kommunen för att sätta upp skyltar som avvisar allmänheten. Om vägen i fråga är en enskild väg kan markägaren inte förbjuda att gå, cykla och rida på vägen, men kan dock förbjuda motortrafik.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000