FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt02/07/2017

Alkoholmissbrukare ger bort alla sina tillgångar

Min man har ingen diagnos på någon psykisk sjukdom. Han har varit sjukpensionär sedan 55 år är nu 67 år pga ledsjukdom. Har under de senare åren varit deprimerad apatisk och har missbrukat alkohol i många år.

Våren 2016 kom han i kontakt med ett par 19 åringar romska tiggare. Detta eskalerade i en besatthet att skaffa pengar till hjälp. Han fick kvinnan att lämna sin partner de har ett 5 årigt barn tillsamman. Kvinnat åkte ensam ner till Rumänien. Vad som jag sedan uppdagades var att han skickat 5000 varje månad och när inte pengarna räckte sålde han en ring som jag ärvt. Han själv åkte ner till Rumänien bet 20 000 i handpenning på ett hus kom sedan hem och med hot och psykisk terror fick mej att ta ett lån på 150 000 till att köpa huset. Han gav henne huset och försörjer nu hennes familj. Han bor själv i en lght där nere. Han get bort hela sin pension och har två gånger varit utan pengar till mat.

Jag och mina två söner har försökt tala med honom utan resultat. Vår yngste son drabbades av djup depression o har ingen inkomst. Han bryr sej bara om att skaffa fram pengar till dem där nere. Jag försörjer min son sedan 8 mån. personlighetsförändring att han verkar vara två personer. När han är sej själv mår han dåligt av vad han gör och vill ibland hem men ändrar sig dag till dag. Den unga kvinnan verkar ha en stor makt över honom han säger att han saknar egen vilja.om vi kan locka hem honom kan vi göra något med stöd av lagen.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förstår att du befinner dig i en otroligt jobbig situation.

Gör kvinnan sig skyldig till brott?
Jag tolkar din fråga som att du undrar om kvinnan gjort sig skyldig till något brott och att ni därför med lagens hjälp kan göra något. Eftersom domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall med hänsyn till omständigheterna i målet kan jag inte uttala mig om huruvida ett brott faktiskt är begånget. De brott som möjligen skulle kunna vara aktuella är:

- Bedrägeri (9 kap. 1 § BrB)
Kvinnan skulle kunna gjort sig skyldig till bedrägeri om hon genom vilseledande fått din man till handling och att denna innebär skada för honom och vinning för henne. Frågan blir alltså här om hon har vilselett honom. Med vilseledande avses att någon inger en annan person en felaktig uppfattning i något visst avseende. Det verkar dock inte vara fråga om bedrägeri i detta fall eftersom din man vet vart pengarna går.

- Utpressning (9 kap. 4 § BrB)
För att det ska kunna vara fråga om utpressning krävs att kvinnan genom olaga tvång har fått din man att försörja henne. Olaga tvång är det om hon genom misshandel eller annars med våld eller hot om brottslig gärning tvingar honom att föra över pengar. Så verkar ju dock inte vara fallet.

Utifrån den information som finns i frågan verkar kvinnan inte gjort sig skyldig till något brott förutsatt att din man inte blivit vilseledd eller tvingad med våld eller hot om våld att föra över pengar.

Han sålde din ring
Genom att han sålde din ring som du har ärvt gjorde han sig dock skyldig till stöd alternativt olovligt förfogande. Vilket utav brotten det är fråga om beror av om han lovligen hade ringen i sin besittning eller om han olovligen tog ringen. Om han olovligen tog ringen är det fråga om stöld eftersom tillgreppet medförde skada för dig. (8 kap. 1 § BrB) För att det ska vara fråga om stöld krävs även att han haft uppsåt till tillägna sig saken, dvs. att ringen skulle bli hans eller annans vid tillgreppet. Eftersom ni är gifta och han därför möjligen hade besittning till ringen är det troligen snarare fråga om olovligt förfogande (10 kap. 4 § BrB). Detta brott har han gjort sig skyldig till om han haft något i sin besittning som han inte hade äganderätten till och sedan sålt egendomen. Straffet för olovligt förfogande är böter eller fängelse i högst 2 år.

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Enligt LVM skulle din man kunna få vård och hjälp för sitt alkoholmissbruk. Det finns både frivillig vård och tvångsvård. För att han ska få vård enligt denna lag ska du/han/ni vända er till sjukvården eller socialtjänsten.

Sammanfattning
Med lagens hjälp finns det alltså tyvärr inte så mycket ni kan göra. Du skulle kunna göra en polisanmälan för olovligt förfogande eftersom han sålt din ring. Då du skriver att din man under en längre tid missbrukat alkohol skulle du kunna vända dig till en stödorganisation för alkoholmissbrukare som kanske kan hjälpa dig. Om du får honom till Sverige skulle du även kunna försöka få honom att få vård enligt LVM för sitt alkoholmissbruk.

Hoppas detta svar besvarade din fråga! Om du är intresserad av vidare rådgivning på telefon får du gärna återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se så bokar vi in en tid. Om du har ytterligare frågor får du också gärna höra av dig till mig på min mail.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo