Alkohollagen innehåller ingen centilitergräns per glas

2016-08-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hur många cl starlsprit får serveras av en bartender i ett glas enligt alkohollagen?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Det finns ingen sådan centilitergräns i alkohollagen (som du hittar här). Därmed ställs krav på att en bartender inte ska "överservera", det vill säga servera en person så mycket alkohol att denne blir påtagligt berusad. En bartender får heller inte servera alkohol till en märkbart berusad person.

Kommunerna kan ha egna lokala bestämmelser kopplade till serveringstillståndet, t ex hur starka drinkar som får serveras eller hur många cl starksprit per glas som ska serveras. Även stället med serveringstillstånd kan ha egna rutiner och regler för att minska risken för överservering. Men alkohollagen anger ingen maxgräns för hur många cl starksprit varje glas får innehålla.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1233)
2021-01-20 Byta efternamn
2021-01-18 Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?
2021-01-17 Får jag begravas tillsammans med mitt husdjur?
2021-01-16 Hur byter jag personnummer då mitt födelseår är felaktigt?

Alla besvarade frågor (88271)