Alkoholism och rehabiliteringsskyldighet - föreligger saklig grund

FRÅGA
Hej!Vi har en situation på min arbetsplats där en medarbetare flertalet gånger har dykt upp på sin arbetsplats alkoholpåverkad och ringt in och berättat att han ej kan arbeta på grund av att han är påverkad av alkohol. Han har under dessa tidigare tillfällen fått tre varningar att hans beteende inte är acceptabelt men förbättringar har inte skett. Han har fått hjälp av företagshälsovården med rehabilitering mot sitt alkoholmissbruk men har nu avsagt sig denna hjälp och vill inte ha kontakt med dem mer. Min fråga är därför: Har vi som arbetsplats uppfyllt vår rehabiliteringsskyldighet?Och finns det därmed saklig grund för uppsägning?Med vänliga hälsningar Emmy
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Precis som du nämnt har arbetsgivaren en rehabiliteringsskyldighet. Eftersom alkoholism anses vara ett sjukdomstillstånd, kan du inte säga upp personen just pga. alkoholismen i sig. Från arbetsgivarens sida krävs det som sagt att man försöker hjälpa arbetstagare ut missbruket och i vilken utsträckning man måste göra det, beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om arbetstagaren exempelvis vägrar att ta emot hjälp eller att insatsen inte medförde några förändringar, kan uppsägning ske. Som du beskrivit i frågan så kan skäl för uppsägning finnas eftersom han avsagt sig hjälpen och vägrar ha ytterligare kontakt med de.

Uppsägning

7 § i LAS reglerar att uppsägning ska vara sakligt grundad. Sakliga skälen är arbetsbrist och personliga skäl. Du bör även uppmärksamma den anställde om misskötsamheten som är av betydelse för uppsägningen. Det är främst på grund av att det inte ska framstå som ett överraskande moment för den anställde. Det brukar oftast krävas att man exempelvis ger ut varningar, vilket du gjort. Du nämner att han inte kommer in till jobbet, vilket torde innebära att han heller inte fullföljer sina förpliktelser som anställd.

Värt att nämna är att det finns en omplaceringsskyldighet innan möjligheten för uppsägning aktualiseras, 7 § 2 st. LAS. Detta innebär att du ska försöka bereda ett annat arbete hos dig, samt vidta vissa åtgärder. Det kan vara exempelvis att anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar. Bedömningen av omplaceringsskyldigheten, beaktas även företagets storlek. Om det inte finns en möjlighet att vidta åtgärder etc. så vägs det in.

Utifrån det du beskriver, verkar det som att du försökt hjälpa honom genom att vidta rehabiliteringsåtgärder och att hjälpen misslyckats pga. vägran. Detta skulle kunna innebära att det föreligger saklig grund för uppsägning, även om det beror på sjukdomstillståndet, alkoholismen. Det skulle kunna vara en bra ide att kontakta arbetsgivarorganisationen och fråga om du kan anses ha vidtagit rehabiliteringsåtgärder som arbetsgivare.

Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning

Anneli Alchahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96551)