Åldersgräns vid köp av yxa

2019-06-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Får en minderårig person köpa en yxa?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta om minderåriga får köpa yxor. Jag utgår i mitt svar från att det rör sig om "vanliga" yxor och inte yxor som är konstruerade att användas som vapen eller dylikt.

Vad säger lagen?

Det finns ingen lag som uttryckligen stoppar en minderårig från att köpa en yxa, dock saknar personer under 18 år rättshandlingsförmåga och kan alltså inte ingå avtal (vilket inkluderar köp av yxor) utan vårdnadshavarnas samtycke. Detta framgår av 9:1 föräldrabalken (FB). Rättshandlingsförmågan kan sägas öka något ju närmare myndighetsåldern man kommer och många situationer där minderåriga ska köpa saker kan tolkas så att föräldrarna eller annan vårdnadshavare lämnat ett underförstått samtycke till köpet.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga, om du skulle ha någon ytterligare fundering är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (768)
2019-12-12 Ångerrätt på presentkort?
2019-12-03 Reklamationsskyldigheten enligt köplagen, konsumentköplagens och jordabalken - vad är skillnaden?
2019-12-01 Ångerrätt enligt distansavtalslagen
2019-11-30 CE-märkning av dykutrustning

Alla besvarade frågor (75550)