Åldersgräns för att köpa lättdrycker i butik

2016-04-10 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Har hört att lättöl är lagligt för barn att köpa och dricka, men det låter sjukt overkligt, är det sant? Vad är åldergränsen? Kan jag bara gå in o köpa en lättöl? Är 15 förresten :)
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Försäljning av alkoholhaltiga drycker regleras i alkohollagen (2010:1622). Enligt 3 kap. 7 § (här) får alkoholdrycker inte säljas till den som inte har fyllt 20 år. Ett undantag är folköl, som istället inte får säljas till den som inte har fyllt 18 år. Benämningen alkoholdryck definieras i 1 kap. 5 § 1 st. (här) som en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. Lättöl och andra drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 2,25 volymprocent är således inte alkoholdrycker i alkohollagens mening och träffas därför inte heller av de lagstadgade åldersgränserna. Sådana drycker benämns i alkohollagen som lättdrycker. Någon lagstadgad åldersgräns för försäljning av lättdrycker finns inte.

Svaret på din fråga är alltså att det inte finns någon lagstadgad åldersgräns för försäljning av lättöl och andra drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 2,25 volymprocent. Detta förhindrar dock inte att enskilda butiker eller butikskedjor sätter upp egna åldersgränser för lättdrycker. Sådana åldersgränser bygger dock på butikernas egna policyer, inte på någon juridisk bestämmelse.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1232)
2021-01-18 Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?
2021-01-17 Får jag begravas tillsammans med mitt husdjur?
2021-01-16 Hur byter jag personnummer då mitt födelseår är felaktigt?
2021-01-16 Kan Kriminalvården begära att telefonen ska vara analog?

Alla besvarade frågor (88248)