Aktuella arvsregler vid utländsk medborgares dödsfall

Jag är svensk medborgare. Min far är Australiensk medborgare och bor i Australien sedan 40 år. Jag och min syster, som också är svensk, är hans bröstarvingar. Vad händer med arv, skyldigheter, rättigheter osv när han avlider i Australien? Vi tror att han är gift och att han inte har några andra barn än oss.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När det gäller internationella rättsförhållanden är saken en annan än om fallet hade varit helt nationellt. Vid frågor som denna måste man som ett första led avgöra vilken lag som ska studeras för att besvara frågan, eftersom det inte är självklart att svensk lag blir tillämplig. Därefter får man gå in på det utpekade landets lag för att få de materiella aspekterna utredda. 

Rätten till arv, alltså vem som får ärva den avlidne och hur stor andelen blir etc. regleras av det landets lag där den avlidne var medborgare vid sin död, se 1:1 1 st. IDL, https://lagen.nu/1937:81#K1P1S1. Det innebär att australiensisk lag kommer vara den som ska studeras och tillämpas när det gäller rätten till arv. Hur den lagen ser ut har jag tyvärr inga kunskaper om, utan där rekommenderar jag dig att vända dig till en advokat för närmare rådgivning.

En boutredning, bodelning eller ett arvskifte kan ske i Sverige med hjälp av svensk lag ifall

1. den avlidne är svensk medborgare,
2. den avlidne hade hemvist i Sverige, eller
3. den avlidne hade egendom här

Det sagda innebär alltså att en boutredning, bodelning eller ett arvskifte kan ske här i landet enbart om din far hade egendom här. I så fall kommer åtgärden enbart att innefatta den egendom som finns i riket. Är inte någon av förutsättningarna uppfyllda kan företeelserna inte vidtas inom riket med stöd av lag. Lagrummen är 2:1 1 st., 2:2 och 2:5 1 st. IDL. 

Eventuella tvister om arv eller testamente kan tas upp i svensk domstol ifall boutredningen, bodelningen eller arvskiftet sker här. Det är således någon av de tre punkterna ovan som ska vara uppfyllda för att talan ska kunna väckas här om en arvstvist. 

Jag hoppas du fick din fråga besvarad och önskar dig lycka till!

Vänliga hälsningar

Beatrice RohdinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”