Aktualiserande av ansvar för smitning?

2016-01-31 i Trafikbrott
FRÅGA
Behöver råd. Råkade backa på en bil igår. Fick panik och åkte iväg istället för att kolla. Tror inte det blev nån skada på andra bilen men fick en liten skada på min. Åkte till jobbet och väl där började det hela sjunka in men då var det ju för sent eftersom jag inte kunde meddela den jag backat på eftersom jag inte tog numret. Så vad gör jag nu. Väntar och hoppas inget händer eller kan jag göra nåt? Bör jag meddela polisen? Det har ju gått över ett dygn redan, är det förmildrande att jag hör av mig alltså?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Den situation du beskriver kan närmast liknas det som enligt Trafikbrottslagens (TBL) 5 § benämns "smitning". I denna paragraf anges att: "Om en vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda, eller om han undandrar sig att uppge namn och hemvist eller att lämna upplysningar om händelsen, döms till böter eller fängelse i högst sex månader."

Det är viktigt att uppmärksamma att samtliga omständigheter som ovan nämns måste vara för handen för att ansvar ska kunna aktualiseras. Det som eventuellt skulle kunna vålla viss huvudbry är rekvisitet trafikolycka. Detta är inte definierat närmare inom den juridiska doktrinen, men det som man till större del är överens om är att åtminstone någon skada ska ha uppstått (på egendom i förevarande fall). Du nämner att du inte tror att någon skada orsakades på den andra bilen. Därmed är det möjligt att ansvar är uteslutet. Samtidigt innebär 5 §, enligt JO, i och för sig inte någon skyldighet att anmäla trafikolycka till Polisen eller att stanna kvar på olycksplatsen i avvaktan på polisundersökning. Vad detta innebär är att straffrättsligt ansvar inte kan utkrävas av den anledningen att vägtrafiken inte anmält olyckan (till Polisen). Därmed är det osannolikt, baserat på de uppgifter du angav, att ansvar skulle utkrävas enligt TBL.

En sådan skyldighet finns dock enligt 2 kap. 8 § 2 st. trafikförordningen (1998:1276). Att inte fullgöra en sådan skyldighet straffbeläggs i 14 kap. 3 § trafikförordningen. Det är alltså högst möjligt att du ådöms till penningböter (till skillnad från TBL som har en straffskala från böter till fängelse i sex månader -- även om fängelse skulle vara helt uteslutet i ditt fall).

Mitt svar blir därför att du borde höra av dig till Polisen och förklara situationen. Enligt Brottsbalken (BrB) 29 kap. 5§ 4p. - de s.k. billighetsskälen - ska man vid straffmätningen beakta att den tilltalade frivilligt angett sig. Det är alltså inte fråga om någon förmildrande omständighet. I vilken utsträckning det påverkar din situation med tanke på att det rör sig om ett bötesbrott är inte helt enkelt att ange. Det är möjligt att penningbotens storlek nedsätts till en viss mån.

Om den andra bilen har orsakats någon skada ska du betala skadestånd (eller trafikskadeersättning) i enlighet med Trafikskadelagens (TSL) 10 §. Detta belopp är dock ditt försäkringsbolag som betalar och du betalar i sedvanlig ordning för självrisken.

TSL hittar du här.
BrB 29 kap. 5 § hittar du här.

Med vänlig hälsning,

Khashayar Kiavash
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1030)
2020-10-30 Kommer Transportstyrelsen ge mig en varning eller återkalla mitt körkort?
2020-10-28 Körkortsingripande vid hastighetsöverträdelse
2020-10-27 Fastnat på fartkamera - vad gäller?
2020-10-25 Jag tror att jag åkte fast i fartkamera så jag undrar hur lång tid tar det till brevet kommer hem ?

Alla besvarade frågor (85595)