Aktiv och passiv betalningslegitimation

2017-11-17 i Fordringar
FRÅGA
Jag har en fråga om fastighetsrätt. När jag ska återbetala en depositionsavgift till en utflyttad hyregäst, kan de välja vem som beloppet ska återbetalas till? Eller ska man återbetala till den hyresgäst som betalt in summan vid avtalets början? I nuläget har jag ett avtal med två st hyresgäster där de vill att jag sätter in summan till den andra hyresgästen som inte betalt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Frågan
Din fråga är enligt mitt förmanande inte en fastighetsrättslig utan en fordringsrättslig frågeställning. Frågan handlar om aktiv och passiv betalningslegitimation, vilket framgår av rättsfallet NJA 2001 s. 292.

Gällande rätt
En borgenär kan anvisa gäldenären att denne ska betala till en viss person, se Rodhe, Lärobok i obligationsrätt, 6:e. uppl., 1986, s. 70 f. Denne har då aktiv betalningslegitimation, gäldenärens betalning till denne sker då med befriande verkan (innebär att tredje man kan betala till fullmäktige och då inte vid ett senare skede bli tvungen att betala igen till huvudmannen). Om den ene hyresgästen meddelar hyresvärden att depositionen ska betalas till den andre hyresgästen och hyresvärden gör det, sker enligt mitt förmenande betalningen med befriande verkan.

Hoppas att det besvarar din fråga.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.
- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Yekta Keskin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?