Aktieinnehav vid näringsförbud

2016-04-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag äger en majotitetspost i ett aktiebolag i vilket resterande aktier ägs av min bror.Kan jag behålla dem när jag får näringsförbud,, eller kan jag sälja dem till min tidigare hustru
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Den som meddelats näringsförbud får inte ”äga så många aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag med säte i Sverige att hans eller hennes andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget överstiger femtio procent” (se 11 § 10 p. lagen (2014:836) om näringsförbud). Eftersom förbudet gäller en specifik person kan den som innehar aktier överlåta dem till någon annan. Vad beträffar överlåtelser till närstående föreligger inget explicit (uttryckligt) förbud. Det är emellertid icke tillåtet att ”vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag från” en verksamhet som ägs av en närstående eller från den verksamhet i vilken skyldigheter åsidosatts, varför du oavsett eventuell överlåtelse ej kan engagera dig i företaget (se 11 och 12 p. ovannämnda paragraf).

Från förbuden finns två mindre betydande undantag. Dels kan visst idkande av näring tillåtas om detta ej skulle stå i strid med förbudets syfte, dels kan den som meddelas ett förbud ges viss tid att avveckla verksamheten, eller annat förbjudet engagemang.

En lista över förbjudna handlingar återfinns i 11 § ovannämnda lag.Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2439)
2020-09-23 Vad finns med i belastningsregisterutdraget till arbetsgivaren?
2020-09-20 Är det olagligt att ljuga om sin ålder
2020-09-20 Får man ha med sig vassa föremål som saxar in på ett bibliotek?
2020-09-19 Vad är straffvarning?

Alla besvarade frågor (84326)