Aktiebolags betalningskrav efter preskription

2016-10-12 i Preskription
FRÅGA
jag lånade pengar av ett aktiebolag 2004. Vi skrev ett avtal där det framgick att jag (med namn och pers nr) lånade pengar av företaget ( med org nr angivet). Utan betalningsplan eller slutdatum. Jag hade inga pengar och det visste borgenären, som heller inte pressade mej på några pengar. Han hörde inte av sej överhuvudtaget. 2008 Avled ägaren i bolaget. Samtidigt begärde Handels Banken bolaget i konkurs! Så i Nov 2008 var konkursen klar. Jag hörde inget från företaget eller konkursförvaltare. Så jag antog att skulden var borta. Bolaget sattes ut till konkursförsäljning, hur det såldes vet jag inte. Ett nytt bolag som driver verksamheten har dock bildats. 2015 hör en av de nya bolagets ägare av sej till mej och säger att jag är skyldig dem pengar?? Kan dom ha rätt att kräva mej på dessa pengar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga hämtar vi i preskriptionslagen. I 2 § kan vi se att fordringar som en huvudregel preskriberas efter 10 år. Enligt 2 § 2 stycket preskriberas fordringar mot konsumenter efter 3 år.

Ditt lån innebar att aktiebolaget fick en fordran på dig om det belopp du lånade av bolaget. Om du lånade pengarna som en konsument (för ditt privata bruk) gäller 2 § 2 stycket i ditt fall, om du lånade pengarna till en eventuell egen näringsverksamhet kan du inte klassas som konsument. I resten av mitt svar utgår jag från att du skrev avtalet som en konsument, och att preskriptionstiden som gäller därmed är 3 år.

Att din fordran preskriberas efter 3 år innebär att (ifall aktiebolaget inte har påmint dig om din skuld) du inte längre är skyldig att betala skulden efter att 3 år har gått sedan du fick lånet (8 § preskriptionslagen). Detta för att du inte alltid ska behöva gå runt och oroa dig över att få ett återbetalningskrav ställt emot dig.

Eftersom du inte har fått någon påminnelse av borgenären om skulden behöver du inte oroa dig om 5-7 §§ preskriptionslagen om preskriptionsavbrott. De reglerna är inte tillämpliga i ditt fall.

Att ni har ett avtal som eventuellt säger något annat spelar ingen roll i denna fråga. Enligt 12 § preskriptionslagen gäller inte avtal som inskränker din rätt enligt 2 § 2 stycket.

Sammanfattning: bolaget har inte rätt att kräva dig på dessa pengar eftersom dess fordran preskriberades 3 år efter skuldens tillkomst.

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (550)
2020-09-23 Preskription av fordran mot en konsument
2020-09-23 När preskriberas en skuld?
2020-09-04 Kan man behöva betala en 20 år gammal fordran?
2020-08-28 Preskription av fordran på skadestånd

Alla besvarade frågor (84506)