Aktieägaravtal och Bolagstämma - vad kan man göra?

2019-12-08 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA
Går det att i ett aktieägaravtal skriva in att för att ändra avtalet behövs det kvalificerad majoritet. Och om någon då vägrar att skriva under det nya avtalet, kan övriga aktieägare kräva inlösen av den obstruerande aktieägarens aktier?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt till Lawline med dina frågor.

Svaret på båda dina frågor är: Om aktieägaravtalet har klausuler sedan tidigare som säger det. Man kan inte tvingas in i avtal utan att det finns en lag som tvingar en till det, t.ex. trafikskadelagen. Om någon inte vill skriva på ett avtal kan man inte tvinga de till en separat rättshandling, i detta fall försäljning av aktier, utan att de sedan tidiare gått med på det.

Jag hoppas jag har varit till hjälp

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll