FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB16/01/2018

Äktenskapstvång och rätten att anmäla brottet som utomstående

Vad händer om en person(er) från annat land kommer hit med avsikten att tvinga en annan person - son eller dotter - till ett arrangerat äktenskap. Son/dotter har uppehållstillstånd i Sverige och är bosatt här. Kan man som helt utomstående göra en anmälan om detta.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar frågan som att en person har åkt till Sverige för att tvinga sitt barn till äktenskap med annan person och utgår därför från detta i svaret. I 4:4c brottsbalken regleras brottet "äktenskapstvång". Den som tvingar någon till äktenskap eller utnyttjar dennes utsatta belägenhet förmår en person till att ingå äktenskap som är giltigt i den stat där äktenskapet ingås eller där minst en av makarna har medborgarskap döms till äktenskapstvång. Brottet är även kriminaliserat på försök och förberedelse nivå enligt 4:10, 23:1 eller 23:2 BrB.

Om bestämmelsen om äktenskapstvång inte blir tillämplig kan åklagaren istället försöka gå vägen igenom olaga tvång i 4:4 BrB.

Vad avser rätten som utomstående att anmäla dessa brott så gäller följande. Vem som helst kan anmäla brott. Däremot kan åklagaren inte alltid väcka åtal om inte denne har målsägandes godkännande. Just för brotten äktenskapstvång och olaga hot så går detta under allmänt åtal varför åklagaren inte behöver målsägandes samtycke för att väcka åtal. Det är viktigt att benämna att om målsägande förnekar att detta har hänt så påverkar detta däremot åklagarens beslut om han eller hon ska gå vidare med att väcka åtal.


Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,

Med vänliga hälsningar!

Julia ZarourRådgivare