Äktenskapsförord

2015-01-12 i Bodelning
FRÅGA
Jag o min nuvarande man har bara särkullsbarn, inga gemensamma. Jag har ett litet kapital som jag önskar ska gå till mina barn. Om min man avlider före mig eller om vi båda omkommer samtidigt eller om jag dör först vill jag inte att det kapital som jag sparat ihop ska räknas in i det gemensamma boet utan bara gå till mina barn. Hur gör jag för att förebygga detta? Vi äger en villa och en bil. Bilen är ny och där har jag betalt ca 2/3. Dör vi båda så vill jag att mina barn ska få 2/3 av bilen. Hur gör jag?
SVAR

Hej ochtack för din fråga!

Somhuvudregel gäller att egendom som gifta makar har, ingår i giftorättsgodset (äktenskapsbalken, (ÄktB) 7:1) ochska delas lika när ena maken går bort eller vid separation. Med andra ord så ingår i bodelningen all den egendom som inte ärenskild egendom. Enskild egendom kan till exempel uppstå om man har förordnatom det i ett äktenskapsförord ,se 7:2 p. 1 ÄktB.

För attförhindra att ditt sparade kapital, samt de 2/3 av bilen som du har betalat skaingå i det gemensamma giftorättsgodset, vore enklast för dig att teckna ettäktenskapsförord där det framgår att du istället vill att det ska stå somenskild egendom. Regler för hur ett korrekt äktenskapsförord ska utfärdas finnsi äktenskapsbalken 7:3 ÄktB.

Vad gällerdin och din makes gemensamt inköpta bil blir situationen något mer komplex då nibåda har samäganderätt till den. Du med 2/3 och din make med 1/3. Om du iäktenskapsförordet skriver in dina 2/3 av bilen som enskild egendom kommer dinabarn att ha fortsatt samäganderätt till bilen om du går bort före din make.Enligt samäganderättslagen 6 § har samägare till lös egendom rätt att krävaförsäljning av egendomen, så länge inte annan samägare motsätter sig sådan försäljninggrundat på synnerliga skäl.

I dittfall skulle dina barn då kunna utkräva en försäljning av bilen och därefter harätt till 2/3 av försäljningspriset. Kravet på att det krävs synnerliga skälför att din make ska motsätta sig sådan försäljning är väldigt svåra att uppnå.

Jag hoppas att mittsvar gav dig lite mer klarhet i frågan!

Med vänlig hälsning

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2556)
2020-07-08 Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån
2020-06-30 När man inte kommer överens under bodelningen

Alla besvarade frågor (81775)