Äktenskapsförord

2016-08-21 i Bodelning
FRÅGA
Vi har äktenshapsförord. Hur gör vi om vi vill köpa tex en bil tillsammans. Delas värdet på den vid skiljsmässa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är lite svår att svara på då alla äktenskapsförord kan se olika ut. Först och främst ska det för att vara giltig registreras hos skatteverket, här. Du kan tillsammans med din fru ändra ert äktenskapsförord under äktenskapets gång och ni kan alltså välja att omformulera det, här.

När en make i ett äktenskap köper egendom så är den makens egna att råda över, här. Om makarna köper den egendomen tillsammans så blir det såklart bådas att råda över gemensamt. Detta är alltså vad som gäller under pågågående äktenskap och det är när skilsmässa eller bodelning i anledning av dödsfall aktualiseras som det är viktigt att veta vilken egendom som är giftorättsgods. All egendom som inte är undantagna som enskild egendom genom t.ex. testamente, gåva eller äktenskapsförord är giftorättsgods, här. Detta innebär att för det fall att bilen inte omfattas av ert äktenskapsförord så kommer den att vara giftorättsgods vid en eventuell skilsmässa. Detta innebär ju att det totala värdet av egendom som är giftorättsgods(inklusive bilen) delas på hälften efter att avdrag för skulder har gjorts, här för att sedan fördelas enligt äktenskapsbalken. Det är alltså det totala värdet av ert giftorättsgods som delas på hälften och inte specifikt bilens. Om du och din fru kommer överens om att bilen som ni köper tillsammans ska vara en av ers enskilda egendom kan ni skriva ett nytt äktenskapsförord där detta framgår.

Sammanfattningsvis, om inte bilen omfattas av ert äktenskapsförord så kommer den anses vara giftorättsgods och således ingå i bodelningen. Detta kommer att innebära att värdet av den ingår i giftorättsgodset som sedan ska fördelas mellan makarna enligt äktenskapsbalken.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2711)
2021-01-19 Hur löser man ut en make ur bostad när halva fastigheten utgör enskild egendom?
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88259)