Äktenskap - vem ärver efter avliden maka?

2019-07-01 i Arvsordning
FRÅGA
hejmin brors hustru har avlidit. de har inga barn varken min bror eller hustrun.närmaste släkt är syskon på bägges sida. syskonbarn på bägge sidor efter avlidna syskon. inget testamente finns skrivet hur ser arvsordningen ut efter hustrun.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Denna fråga regleras i ärvdabalken (ÄB). När det saknas ett testamente får man fördela kvarlåtenskapen efter den legala arvsordningen enligt ärvdabalken. De som kan taga arv fördelas i arvsklasser, som svar på din fråga tänker jag översiktligt redogöra för några av dessa.

När en maka går bort ärver maken före alla andra arvsklasser (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Efter dödsfallet läggs båda makarnas förmögenheter ihop till giftorättsgods. Detta ska fördelas hälften vardera, men hustruns hälft kommer tillfalla din bror som arv med fri förfoganderätt dvs han får inte testamentera- eller ge bort den egendomen som omfattas av arvet efter hustrun. Dessutom uppstår s.k kvotdelar vid sammanläggningen av deras gemensamma egendom, dessa uttrycks som ett bråktal (ex 1/2 ), dessa får betydelse senare vid efterarvet.

Det är hustruns syskon som ärver henne (2 kap. 2 § andra stycket ÄB) men det är först efter din brors bortgång som hustruns syskon kommer erhålla sin del genom efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Hur mycket de erhåller av din brors tillgångar bestäms utefter kvoten hustrun hade i giftorättsgodset.

Slutsatsen blir således att din bror kommer inledningsvis erhålla all egendom som hustrun kvarlämnar med restriktionen att han inte får ge eller testamentera bort den. Vi din brors bortgång kommer sedan den del som broder erhöll som arv från sin hustru tillfalla hennes syskon som efterarv.

Om du vill ha hjälp med att utforma ett testamente eller ha hjälp med andra rättsliga frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka en tid med en jurist Här.

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1337)
2020-02-22 Rätt till arv i avliden förälders ställe
2020-02-20 Ärver barn och barnbarn lika stor del efter den avlidne?
2020-02-19 Ärver båda barnen eller bara den förstfödda?
2020-02-19 Hur ärver våra respektive bröstarvingar?

Alla besvarade frågor (77252)