Åklagarens åtalsplikt och bevisning

2015-12-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Det har uppstått en tvist mellan mig och en föredetta lärare. Händelsen utspelade sig en dag innan min student. Läraren ska under ett samtal med mig spottat mig i ansiktet. Efter ofredandet lämnade jag hastigt skolan för att göra en polisanmälan. Läraren har även gjort en anmälan gentemot mig där han påstår att jag spottat på honom. Han gick efter händelsen till polisen för att bli "topsad". Anledningen till att jag inte gick till polisen för att bli topsad var för att jag var mycket upprörd och stressad så att jag helt enkelt inte kunde tänka klart. Min anmälan gjordes alltså påväg till Frisören, (som sagt skulle ta studenten dagen efter). Min anmälan har lagts ner, hans har kommit till åklagare som anser att personen i fråga är "trovärdig". Åklagaren har därför valt att väcka åtal. Det finns inga konkreta bevis som t, ex DNA från topsningen. (Men det räknas ändå som bevis, varför? Får man räkna vad som helt som bevis? Han har ett vittne på sin sida som ska intyga att han berättat för henne om händelsen i direkt anslutning till den. Räknas det som något avgörande för fällande dom?Men jag har även berättat om den till mina närståenden. Varför tar man inte hänsyn till det? Jag riskerar alltså att bli oskyldigt dömd för Ofredande. Min fråga är alltså,vart är rättssäkerheten? Kan åklagare bara väcka åtal hur som helst?Hur är era tankar kring detta? Vänliga hälsningar.
SVAR

Hej och tack för att du ställt din fråga till Lawline!

Jag har valt att dela upp din fråga i två olika delar; åklagarens åtalsplikt och bevisning. Detta för att göra svaret lite lättare att förstå.

Om vi då börjar med åklagarens åtalsplikt. Inom det svenska rättssystemet har åklagare en så kallad åtalsplikt vilken innebär att om en åklagare tycker att hen har "tillräckliga skäl", tillräckligt med underlag för att bevisa att brott begåtts samt för att kunna peka ut den skyldige så måste hen väcka åtal, se här. Det går alltså inte att dra tillbaka en anmälan om åklagaren redan hunnit väcka åtal eller kommit fram med tillräckliga bevis för att kunna bevisa brott samt har en misstänkt gärningsman och då tänker väcka åtal. Åklagaren kan även välja att inte väcka åtal och då lägga ner förundersökningen, vilket har hänt i ditt fall. Vad du kan göra om du är missnöjd med att förundersökningen har lagts ner är att överklaga beslutet hos din lokala polismyndighet (där du gjorde anmälan första gången), detta är din rätt som målsägande.

Vidare till bevisningen, två grundläggande principer inom de svenska rättssystemet är principen om fri bevisföring och principen om fri bevisvärdering. Dessa innebär väldigt kort att parter får presentera vilken bevisning de vill och att domaren inte har några lagstadgade regler om hur hen ska värdera bevisningen. Det finns naturligtvis praxis att gå på vid värderingen av den presenterade bevisningen och regler att stödja sig på men utgångspunkten är att det här området ska ha mycket lite reglering eftersom exakt samma bevisning kan väga olika tungt i olika mål.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och en vägvisare gällande vilka åtgärder du kan vidta för att få upprättelse,

Med vänlig hälsning

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (326)
2020-09-20 Olovlig körning och bevisvärdering
2020-09-20 När man kan åberopa nya vittnen i tvistemål
2020-09-19 Inspelade samtal- olagligt eller bevisning?
2020-09-12 Vem bestämmer om ett brott är bevisat?

Alla besvarade frågor (84211)