Åklagare tar in vittne utan målsägandens vetskap

2016-12-28 i Vittna
FRÅGA
Får en åklagare ta in vittnen utan målsägarens vetskap, som målsägande aldrig skulle godkänna?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om rättegångar finns i rättegångsbalken (RB). I en brottmålsrättegång för åklagaren talan för det allmännas, d.v.s. statens, räkning. Åklagarens uppgift är bl.a. att leda förundersökningar och väcka åtal mot en misstänkt gärningsman då det föreligger tillräckligt hög grad av misstanke mot personen. Åklagaren har således en mycket viktig roll i lagföringen av brott. Eftersom åklagaren har en plikt att "ta sig an" och föra talan då ett brott som hör under allmänt åtal (vilket nästan alla brott gör) har begåtts (se 20 kap. 6 § RB), kan inte målsäganden bestämma att åklagaren exempelvis inte får ta in ett visst vittne. Åklagaren är skyldig att ta in de vittnen som denne bedömer vara relevanta och kanske avgörande för målets utgång. Det står ingenstans i RB att målsäganden måste godkänna de vittnen som åklagaren väljer att ta in. Med andra ord är åklagaren inte "beroende" av målsägandens samtycke vid brottsmålsrättegångar för brott som hör under allmänt åtal. Målsäganden är vanligtvis inte part i dessa förhandlingar.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (200)
2021-04-25 Kan ett sekretessavtal brytas pga. vittnesplikt i domstol?
2021-03-06 socialtjänstens vittnesplikt
2021-01-17 Trovärdigheten hos ett vittne
2021-01-13 Är jag skyldig att vittna mot mitt syskon?

Alla besvarade frågor (92043)