Åka pulka bakom bil - om vårdslöshet i trafik och återkallelse av körkort

2016-03-23 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Jag och en kompis bestämde oss för att göra ett test på en pulka bakom hans bil, När vi står på vägen blir vi stannade av polisen.. Men det visste inte vad de skulle göra på plats så vi fick en tillsägelse på plats och sagt att vi skulle bli kontaktade för förhör vilket vi senare fick. Kompisen sa i förhör att han körde och att jag dragits bakom bilen. Jag nekade och sa att jag aldrig åkte men att jag satt på pulken men att den aldrig rörde sig, vilket jag uppfattade det som. Nu senare är vi kallade till rättegång för vårdslöshet i trafik (Lagrum: 1 § 1 st trafikbrottslagen (1951:649)) I den lagen står det '' Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.'' Är det något jag kan bli dömd för? Då jag varken inte har kört en spårvagn eller ett motordivet fordon? Och om jag blir dömd kommer det resultera att jag blir av med mitt körkort? Behöver det verkligen i mitt arbete.Med vänliga hälsningar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret är att du kan bli dömd för vårdslöshet i trafik även fast du inte kört bilen. Ditt körkort kan, i värsta fall, också bli återkallat.


Vårdslöshet i trafik

Som du själv säger hittar vi bestämmelsen för vårdslöshet i trafik i Trafikbrottslagen (TBL) 1§ 1st. I början av bestämmelsen står det "Brister vägtrafikant....". Som trafikant anses den som färdas eller annars uppehåller sig på väg enligt förordningen om vägtrafikdefinitioner 2§. På samma ställe hittar du också en definition av väg.

Av detta kan vi dra slutsatsen att du kan bli ansvarig för vårdslöshet i trafik, även fast du inte kört bilen och även om pulkan aldrig rörde sig, eftersom du uppehåller dig på en väg. Men troligtvis kommer domstolen inte fästa någon större vikt vid frågan om vem som körde bilen eller inte. Ni var båda överens om att åka pulka bakom bilen, varför gärningen kan bedömas som att den har begåtts tillsammans och i samförstånd.

Det krävs emellertid att ert handlande också anses som att ni brister i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Hur domstolen kommer att bedöma ert handlande i denna del kan jag inte svara på. Men ofta anses överträdelser av trafikregler kunna ligga till grund för ansvar enligt TBL 1§.

Att åka pulka bakom en bil är att överträda trafikregler. Enligt Trafikförordning 3 kap 4§ får den som åker kälke, sparkstötting eller liknande fordon inte låta sig dras bakom ett motordrivet fordon. Både den som drar och den som låter sig dras är ansvarig. Vidare krävs att överträdelsen typiskt sett innebär fara för en trafikolycka för att ansvar enligt TBL 1§ ska bli aktuellt.


Körkortet

Låt säga att domstolen skulle hålla dig ansvarig för vårdslöshet i trafik enligt TBL 1§ 1st. I sådant fall kommer körkortet inte att återkallas just på denna grund. Det krävs nämligen att du har gjort dig skyldig till grov vårdslöshet i trafik för att det ska bli aktuellt, se Körkortslagen 5 kap 3§ 1st 1p a (KKL).

Dock kan ditt körkort bli återkallat enligt KKL 5 kap 3§ 1st 4p. Där sägs att körkortet ska återkallas om körkortshavaren brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, om överträdelsen inte kan anses som ringa. Hur det kommer att bedömas i ert fall kan jag tyvärr inte svara på. Det kommer att avgöras efter en helhetsbedömning.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga, eller i vart fall viss vägledning om hur det hela kan sluta!


Vänliga hälsningar,
John Eriksson Nätterlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1027)
2020-10-25 Jag tror att jag åkte fast i fartkamera så jag undrar hur lång tid tar det till brevet kommer hem ?
2020-10-25 Brott mot trafikförordningen
2020-10-18 vilket straff för tre olovliga körningar
2020-10-17 Vad är straffskalan för olovlig körning?

Alla besvarade frågor (85358)