Aggressivt uppträdande och störande kontakter – brott?

FRÅGA
Hej!!Jag jobbar natt på ett hotell och i helgen så hände någon obehagligt. Jag sa till en utomstående kl 01:00)vi tar inte emot besök under natten, Han förstod det så det var ingen problem. Han försökte sen smyga in då dörren öppnades av en annan gäst och då sa jag till honom igen. När han gick ut från hotellet så började han bli aggressiv. Han började slå och sparka mot entre dörren i flera minuter och trycka på porttelefonen och skrek nedsättande ord till mig. Jag blev verkligen rädd, jag tänkte vad händer om han kommer in nu. jag ringde efter vakten som kom efter några minuter och då var han borta. jag mådde verkligen inte bra, men det slutar inte där, sen började han ringa till honom från sin egen mobil och fortsatte och skrika åt mig och sa kränkande ord till mig, som jag ska knulla din Mamma, du är inte värd någonting, jävla rasist osv...han ringde totalt 8 gånger ink från skyddat nr. jag har nu polisanmält händelsen, Vad kan det bli för brottsreducering av detta? Jag mådde verkligen dåligt av detta.tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst beklagar jag att du upplevt detta.

Utifrån vad du berättat skulle brotten ofredande, förolämpning och eventuellt olaga hot kunna aktualiseras. Det är svårt att ge dig ett exakt svar eftersom jag inte vet allt som personen har sagt och gjort men jag kommer nedan förklara mer om brotten och vad de innebär.

4 kap. 7 § brottsbalken (BrB): "Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år."

Att personen ringde dig flera gånger och sa sakerna han sa kan uppfattas vara störande kontakter för att kränka din frid på ett kännbart sätt, dvs hans agerande kan betraktas som ofredande. Brottet ofredande är generellt sätt ett brott som rymmer in många oönskade beteenden.

5 kap 3 § BrB: "Den som /…/ riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpningtill böter."

Exempel på förolämpningar är enligt lagens förarbete kränkande uttalanden som anspelar sig på någons etniska ursprung, sexuella läggning, könstillhörighet, särpräglat drag i utseendet osv. Uttalandet måste på ett mer personligt plan kunna träffa den angripna och inte endast vara något som enligt en social norm anses vara förargande. Bedömningen om ett uttalande är en förolämpning ska göras utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet och med hänsyn till den utsatte. Skulle något av de kränkande sakerna ha sa till dig kunna passa in på detta?

4 kap. 5 § BrB: "Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år."

I ditt fall, av vad som framgått, kan man diskutera ifall hans uttryck att "han ska knulla din mamma" kan uppfattas som ett hot som framkallar allvarlig rädsla hos dig om att han ska begå brott mot din mamma. Bedömningen av om ett hot varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade utgår från de faktiska förhållandena och utifrån den hotades uppfattning. Av betydelse är bland annat vilka åtgärder som avses med hotet (bör krävas att hotet avser ett brott som inte är helt lindrigt), hur gärningsmannen agerar i övrigt, parternas relation till varandra, m.m. det bör även nämnas att gärningsmannens faktiska avsikt att verkställa hotet saknar betydelse för straffbarheten för brottet olaga hot.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga, och att din polisanmälan leder någonstans!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1169)
2021-05-11 Får mitt ex vara i vårt samägda hus?
2021-05-11 Får man lägga upp en video på någon som arbetar på instagram?
2021-05-09 ​Är det olagligt att meddela annan om att det de har gjort är brottsligt?
2021-05-09 Måste man gå ut från en butik om personalen ber om det?

Alla besvarade frågor (92161)