FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott16/02/2015

Ägaransvar för hastighetsöverträdelse

Hej!

Min bror fick hem ett brev från polisen då hans bil blivit tagen på fartkamera men det var en annan som körde. De vill att han ska namnge föraren. Om han inte svarar på detta brev, vad händer då? Får han som bilägare betala fortkörningsböterna istället?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inom straffrätten gäller den s.k. legalitetsprincipen som betyder 'inget straff utan stöd i lag'. Denna princip återfinns i 1 kap. 1 § Brottsbalken. På trafikområdet finns regler som gör fordonets ägare ansvarig främst i författningar som reglerar fordons utrustning och funktion, betalning av skatt och försäkringar. Överträdelser på grund av förarens (inte nödvändigtvis ägarens) beteende - bl. a. hastighetsöverträdelser – hålls däremot föraren ansvarig för. I dagsläget finns i svensk lag inget ägaransvar för hastighetsöverträdelser. Med andra ord finns ingen skyldighet för ägaren att ange föraren av fordonet och således inget straffrättsligt ansvar för att vägra uppge vem föraren var. För några år sedan påbörjades en utredning för att undersöka de juridiska förutsättningarna för ägaransvar när dess fordon använts vid hastighetsöverträdelser, men utredningen har inte föranlett några författningsändringar. Utan straffansvar kan inga böter åläggas ägaren av fordonet.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,
Amanda LidbergRådgivare