Äganderätten styr bodelningen av giftorättsgods

2016-05-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag och min man (vi Har varit gifta i 1 år) har ärvt ett hus av hans föräldrar. Han står på 90% av huset och jag står på 10 % av huset. Huset har idag inga lån och taxeras till lite över 3 miljoner. Vi kommer efter renovering av huset att ha ett lån på ca 2000000 som vi står på gemensamt. För mig känns det hela konstigt känslomässigt eftersom det inte känns som om vi äger huset gemensamt, det känns som min man äger huset. På banken pratade de om att efter 5 år som gifta oavsett vad som står skrivet så kommer vi äga hälften var. Stämmer det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag vill börja med att hänvisa till äktenskapsbalken som jag nedan kommer förkorta som ÄktB (se länk här). Det är denna lag som vi finner svaret på din fråga.

Detta problem berör giftorättsgods, något som du kanske hört talas om, men jag går igenom det lite kort ändå. Giftorättsgods är egendom som en eller båda makarna äger, så länge det inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § ÄktB här). Giftorättsgods kan alltså vara all egendom som båda makarna äger, men det är även möjligt att makarna bara har enskild egendom (detta ska då regleras genom äktenskapsförord om det inte fåtts genom arv eller gåva osv. se 7 kap. 2 § ÄktB här). Vad händer då med giftorättsgods? Vid en bodelning, som makarna ska göra när de skiljer sig, ska giftorättsgodset dela lika mellan makarna enligt 9 kap. 2 § ÄktB (se här). Tanken är att en make som t.ex. oftast köper matvaror och betalar för saker som inte direkt bidrar till makarnas förmögenhet inte ska hamna i ett ekonomiskt underläge gentemot en make som står för alla inköp vars värde finns kvar, som bilar och möbler. Därför ska bodelning ske, för att jämna ut denna obalans och denna gör så att vardera make får hälften av giftorättsgodset var och därför är i ungefär samma ekonomiska ställning som varandra vid slutet av ett äktenskap.

Nu när jag gått igenom giftorättsgods så ska jag börja redogöra för hur saker ligger till för dig. Jag antar att ni inte har ett äktenskapsförord som gör att er egendom är enskild. Jag skriver om vad som gäller utifall att ni har ett äktenskapsförord som reglerar precis detta. Jag vill börja med att säga att äganderätt är skiljt ifrån giftorätt. Det betyder att äga en sak inte är samma sak som att saken är giftorättsgods. Banken har alltså fel när de säger att ni kommer äga hälften var om fem år, det stämmer inte alls. Men med tanke på att man delar hälften av giftorättsgodset när man skiljer sig, spelar det någon roll? Som det är så ofta när det gäller juridik så beror det på.

Skulle det vara så att ni har ett äktenskapsförord som säger att all egendom ni har är enskild egendom så spelar det mycket stor roll. Skulle ni skilja er skulle du endast få behålla 10 % av huset men fortfarande stå på halva lånet. Eftersom det är enskild egendom och det är endast giftorättsgods som delas. Troligtvis skulle detta anses som oskäligt och din make skulle ta över lånet eftersom det är kopplat till fastigheten och det är i hans intresse att det betalas. Skulle du behålla lånet men sluta att betala det skulle banken utmäta fastigheten och sälja den, det gör ju dig inte så mycket eftersom du äger så liten del, alternativt ingen del av den. Därför antar jag att ni inte har ett äktenskapsförord och kommer inte gå in på det mer än såhär. Annars skulle banken inte säga som de gjorde.

Nu är det snarare så att ni delar på hälften av fastigheten om ni skiljer på er. Men med det ägandeförhållande som ni har just nu (att du äger 10 % och din make äger 90%) så blir det ändå konstigt. Detta eftersom att innan man lägger ihop båda makars giftorättsgods ska man räkna av skulder från den innan man delar (se 11 kap. 2-3 §§ ÄktB här).

Låt mig demonstrera detta med ett exempel för tydlighetens skull. I detta exempel antar jag att det enda ni har är fastigheten som är giftorättsgods.

Fastigheten är värd 3 miljoner kr för enkelhetens skull och lånet säger du uppgår till 2 miljoner. Ni står på halva lånet var så ni har båda ett lån på 1 miljon kronor. Du äger 10 % av fastigheten så du äger fastighet till ett värde av 300 000 kr. Din make äger då resterande del av fastigheten, nämligen 2,7 miljoner kronor.

Om ni då skulle bodela skulle ni först göra en avräkning av skulder. Det går till så att ni tar bort skulder från värdet av ert giftorättsgods. Din make tar bort en miljon från sina 2,7 miljoner och får då skuldfri egendom till ett värde på 1,7 miljoner kronor. Du tar bort en miljon kronor från dina 300 000 kr och får då kvar minus 700 000 kr. Det går inte att ha negativt värde genom en skuldavräkning i Sverige så istället får du inför denna bodelning egendom till ett värde på 0 kr. Därefter slår ni ihop vardera giftorättsgods 1,7 miljoner + 0 = 1,7 miljoner. Därefter får ni hälften var. 1,7 delat med två är 0,85.

Nu är bodelningen gjord, ska vi se hur rättvis den blev? Ni fick båda 0,85 miljoner kronor i fastighet. Sen tidigare hade du fastighet till ett värde av 300 000 kr. 0,85 + 0,3 = 1,15 Du har alltså efter bodelningen fastighet till ett värde av 1,15 miljoner kronor medan din make har fastighet till ett värde av 0,85 + 1 = 1,85 miljoner kronor.

Bodelningen är ju tänkt att göra så att värdet blir lika, men din make har fastighet till ett värde av 700 000 kr mer än dig, hur kommer det sig? Jo, eftersom du inte fick full avräkning för din skuld för att du inte stod som ägare på mer än 10% av fastigheten så får du mindre efter en eventuell bodelning. Därför har banken även i detta fall helt fel när de säger att ni kommer äga hälften var efter 50 år. Det är förståeligt för dig att det känns konstigt för att det är konstigt.

Jag skulle råda dig att få din make att antingen ta en större del av lånet, så det motsvarar 90% av fastigheten, eller ge dig 40% av fastigheten så att det blir ett rättvisare förhållande.

Det finns däremot en eventuell räddning för dig om ni inte skulle ändra i lånet eller ägandet av fastigheten. I 12 kap. 1 § ÄktB (se här) står att om en bodelning skulle ge ett orättvist resultat kan den ändras så att ena maken får behålla mer giftorättsgods. Detta skulle du kunna yrka på vid en eventuell bodelning och då skulle du eventuellt kunna behålla mer av din giftorättsgods så att den totala bodelningen (som ska omfatta allt giftorättsgods, inte bara fastigheter som i exemplet ovan) blir mer rättvis. Men detta är ingenting jag skulle förlita mig på, utan det är mycket bättre att försöka lösa det i god tid.

Jag hoppas jag besvarat din fråga, kvarstår några funderingar om vad som helst, ett ord, en mening, uträkningen, så är det bara att lämna en kommentar här på hemsidan så ska jag göra mitt bästa att förtydliga det.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88144)