Ägande till hund samt hur få tillbaka något

Hej Min hund Blue fick jag för 3 år sedan Jag står inte som ägare det gör min syster Vi har blivit ovänner Så hon har tagit henne Vad säger lagen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vad tråkigt att det har blivit så. Förhoppningsvis kan mitt svar ge lite vägledning kring vad lagen säger om det som hänt.

 

Jag tolkar det som att du blev ensam ägare till hunden för tre år sedan, men att din syster nu har tagit den mot din vilja och registrerat sig som ägare till den i Jordbruksverkets hundregister. Därför kommer jag först att reda ut vad detta innebär för ägarsituationen, och sedan svara på vilka åtgärder du potentiellt kan vidta.


Ägarförhållandena


Jordbruksverkets hundregister är ett register vari hundägare är skyldiga att registrera ägarskap till sin hund (3 § lag om tillsyn över hundar och katter). Syftet med registret är främst att det ska vara enkelt att identifiera vem som ansvarar för en hund, t.ex. ifall den har betett sig illa. Detta är dock inte samma sak som att den registrerade ägaren alltid är den som har rättsligt giltig äganderätt till hunden. Vem som är ägare till lös egendom, såsom en hund, framgår i stället av avtalet vid t.ex. köp eller byte, eller av att någon fått egendomen i gåva. Om du har köpt hunden själv eller ensam fått den i gåva, är det därför som utgångspunkt du som äger den – oavsett att din syster har registrerat sig som ägare. Detta förutsätter givetvis att du inte har sålt eller gett bort hunden vidare till henne.


När någon tar annans egendom


Om någon har tagit egendom som tillhör annan finns främst två tillvägagångssätt för den rätta ägaren: dels att gå via brottsbalken (BrB), dels att vända sig till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om handräckning enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL). Förutsatt att kriterierna för respektive alternativ är uppfyllda, går det bra att använda vilket som, eller båda.


Den som olovligen tar vad som tillhör annan med uppsåt att tillägna sig det, gör sig skyldig till stöld förutsatt att gärningen innebär skada (8 kap 1 § BrB). Ett annat möjligen relevant brott är egenmäktigt förfarande, vilket innebär att någon olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något, alternativt att någon utan tillgrepp olovligen rubbar annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet (8 kap 8 § BrB). Vilket brott som är relevant i ditt fall är svårt att säga, eftersom det beror på omständigheter som jag inte känner till. Om din syster hade uppsåt att ta din hund, kan det röra sig om stöld.


Handräckning däremot, innebär att åtgärder vidtas för att (till exempel) lös egendom ska återlämnas till den rätta ägaren. Det finns både vanlig (3 § BFL) och särskild (4 § BFL) handräckning. Om du saknar skriftlig bevisning rekommenderas att du ansöker om vanlig. Det är Kronofogdemyndigheten som verkställer handräckningen, ofta med hjälp av polis. Ansökan om att få tillbaks egendom görs således till Kronofogdemyndigheten (1 § BFL). Din syster får i sådant fall möjlighet att bestrida din ansökan (31 § BFL). Det blir då en prövning av om du är rätt ägare till hunden och därför har rätt att få tillbaka den. Det är i grund och botten upp till dig att i din ansökan bevisa att du äger hunden.


Sammanfattning och handlingsplan

Ägare till hunden är den som fått den genom köp, byte, gåva, arv eller annat liknande sätt. Det behöver därför inte vara samma person som är registrerad som ägare i Jordbruksverkets hundregister. Som jag tolkat frågan är således du ägare, men svaret kan vara ett annat beroende på de närmare omständigheterna.


Som så ofta är det även i ditt fall smidigast om du och din syster kan komma överens själva. Om det inte går, kan du ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med att få tillbaka din hund. Din systers agerande kan även vara brottsligt. Jag rekommenderar därför att du gör en polisanmälan. Det kan du göra genom att ringa 114 14.


Jag hoppas att situationen löser sig och att du fick svar på din fråga. Annars är du mer än välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!


Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”