Advokater får ta kontakt med motpartens vittnen

2018-02-07 i Vittna
FRÅGA
Hej,Jag är kallad som vittne i en ekonomisk tvist. Nu har motpartens advokat kontaktat mig för att ställa lite frågor om bl a min relation/koppling till käranden. Är det tillåtet att motpartens advokat gör så?Med vänlig hälsningAnnette
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Advokaters agerande regleras bland annat av Sveriges advokatsamfunds "Vägledande regler för god advokatsed" (som du hittar här). Enligt regel 6.3.1 i regelverket får en advokat inte otillbörligen påverka motpartens vittne, men är däremot oförhindrad att ta kontakt med denne för att informera sig om vad vittnet kan berätta. Enligt kommentaren till bestämmelsen framgår att advokaten inte bara kan, utan i många fall bör kontakta motpartens vittnen.

Alltså: Som svar på din fråga ja, det är tillåtet att motpartens advokat gör så.

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?