Adoptiv- och fosterbarns arvsrätt

Vilka arvsrättigheter har jag som enda adopterade barn?

Mina adoptivföräldrar har skrivit ett fördelaktigt testamente till mitt fosterbror. Jag blev adopterad vid 6 års ålder. Min fosterbror bytte sitt efternamn men blev aldrig adopterad. Han har inga barn, däremot syskon.

Jag är ensamstående med två barn.

Mina adoptivföräldrar har skrivit ett fördelaktigt testamente till min fosterbror. De blev nekade sitt första tilltänkta testamente av advokaten, som menade att jag hade rätt till en laglott eftersom jag var adopterad.

Mina adoptivföräldrarna har tänkt att sälja sin stuga. Jag vill att de ska behålla stugan och låta den gå i arv till mina barn så de har något i framtiden. Min fosterbror vill att de ska sälja stugan så han får pengar. Har jag något att säga till om i det här fallet?

Har jag några rättigheter överhuvudtaget och i så fall vad har jag då rätt till?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Som adoptivbarn har du samma rättigheter som ett biologiskt barn, detta framgår av 4 kapitlet 8§ i Föräldrabalken. Du som bröstarvinge ärver därmed dina föräldrar när de dör i enlighet med 2 kap 1§ Ärvdabalken. Som ensam bröstarvinge ärver du, efter att båda dina föräldrar gått bort, 100% av deras kvarlåtenskap (alltså all deras egendom). Det är din så kallade arvslott som du har rätt till. Dina föräldrar kan dock begränsa din arvslott genom testamente, där de kan testamentera en del av kvarlåtenskapen till exempelvis din fosterbror. Det är nämligen endast genom testamente han kan komma att ärva dina föräldrar eftersom fosterbarn inte har någon legal arvsrätt. De kan dock bara begränsa din arvslott så att du åtminstone får ut din så kallade laglott, vilket framgår av 7 kap 1§ ÄrvdB. Laglotten utgör hälften av arvslotten och i ditt fall därför 50% av kvarlåtenskapen från den förälder som avlider sist.

Angående dina föräldrars stuga så har du ingen rätt att hindra dem från att sälja eller ge bort deras stuga under tiden de lever. Även om du vill att dina barn skall få ärva den i framtiden så är det dina föräldrars egendom som de kan förfoga över bäst de vill under deras livstid.

Hoppas detta har hjälp dig!

Med vänlig hälsning

Matilda BonaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo