Adoptionsansökan

2016-09-08 i Adoption
FRÅGA
Hej. Jag läste om adoption av 16 åring.. min dotter vill att min man ska adoptera henne. Pappan är inte nämnvärt delaktig o hon har haft min man i sitt liv i över 8 år. Nu har vi gift oss o tänkte ta tag i hennes o vår önskan. Jag undrar var man får tag i en sån där adoptionsansökan?
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå ifrån att din dotter är 16 år, dvs att du inte är myndig. Samtliga regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Till en början vill jag notera att endast makar får notera (se 4 kap. 4 § FB). I ditt fall framgår det att ni har gift er, så detta ska inte möta något hinder i processen.

Vidare gäller bestämmelsen att ett barn som är över 12 år inte får adopteras utan samtycke (se 4 kap. 5 § FB). Då du anger att din dotter VILL att din man ska adoptera henne är inte detta heller ett hinder. Utöver detta är det väldigt viktig att din dotters pappa ger SAMTYCKE till adoptionen (se 4 kap. 5a § FB). Om din dotters pappa inte ger sitt samtycke, är således adoptionen inte möjlig medan din dotter är omyndig.

En adoptionsansökan går att få tag på hos diverse myndigheter. MFoF erbjuder ett stort utbud av blanketter rörande adoption (se: http://www.mfof.se/Blanketter-och-Statistik/Blanketter/). Även Socialstyrelsen ger information kring detta. Observera dock att det blir rätt blankett så att handläggningen av ert ärende sker på rätt sätt.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (545)
2020-09-27 Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?
2020-09-26 Kan vi adoptera vårt fosterbarn?
2020-09-21 Kan man häva adoption?
2020-09-14 Biologiska pappans samtycke vid adoption

Alla besvarade frågor (84536)