Adoptions påverkan på barnpension

2017-01-29 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag känner en tjej som har en dotter, idag 12 år. Flickans pappa gick bort när hon var 6 månader. Hennes mamma har haft en extra ersättning på drygt 4000 kr/månad som jag antar är barnpension. Min kompis träffade en ny kille när flickan var något år. Enligt henne så kunde han inte adoptera flickan utan att barnpension skulle upphöra. Stämmer detta?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga rörande rättsverkningar av adoption finns reglerad i Föräldrabalkens (FB) 4 kap. Eftersom din fråga även handlar om barnpension, är Socialförsäkringsbalkens (SFB) 78 kap relevant.

Dotterns rätt till barnpension vid en adoption

Av FB 4:8 framkommer det att en adoption juridiskt sett innebär att adoptivbarnets samtliga juridiska band till sina biologiska föräldrar klipps. Adoptivbarnet ska i och med adoptionen istället ses som adoptantens barn, och inte längre som barn till sina biologiska föräldrar.

I fallet som du beskriver innebär detta att om dottern adopteras av mammans nya kille, kommer hennes juridiska band till den avlidna pappan att klippas. Rättsligt sett kommer hon då inte längre ses som dotter till den avlidna pappan, utan endast som dotter till mammans kille.

Rätt till barnpension har enligt SFB 78:2 barn vars ena, eller båda föräldrar är avlidna. När dottern i och med adoptionen endast ses som barn till mammans nya kille, har hon inte i ett juridisk perspektiv längre någon förälder som är avliden. Hon uppfyller därför inte längre kriterierna för att erhålla barnpension, och barnpensionen kommer således att upphöra.

Lagbestämmelserna ligger i linje med barnpensionens syfte. Barnpension har till syfte att ersätta den del av försörjningen som den avlidna föräldern skulle ha bidragit med och som barnet således går miste om. När dottern adopteras, upphör detta behov av ersättning eftersom adoptivföräldern (mammans nya kille) i och med adoptionen blir försörjningsskyldig för dottern (FB 7:1).

Svaret på din fråga är sammanfattningsvis därför ja, dotterns rätt till barnpension kommer att upphöra om hon blir adopterad av mammans nya kille.

Problematiken kring en adoption av dottern

Skulle en adoption i fallet trots allt bli aktuellt, finns det en del problematik runt detta som är värd att belysa.

Först det första bör det nämnas att eftersom dottern är 12 år, är en förutsättning för en adoption att dottern ger sitt samtycke (FB 4:5). Utan samtycke får mammans kille inte adoptera.

För det andra, kan en adoption av dottern ge oönskade konsekvenser om mamman och hennes kille inte är gifta. Om mammans kille adopterar dottern och de inte är gifta, kommer nämligen en adoption resultera i att det inte bara är dotterns juridiska band med den avlidna pappan som klipps, utan även banden till mamman. Resultatet av en sådan adoption kommer därför bli att dottern endast kommer att ses som barn till mammans kille, och INTE till mamman (FB 4:7).

Vill mamman och hennes kille således gemensamt vara föräldrar till dottern, måste de gifta sig innan mammans kille kan adoptera dottern (FB 4:8). Sambor har nämligen i denna situation inte samma rättigheter som gifta par.

Tillsist bör det nämnas att skulle en adoption bli aktuell, måste adoptionen anmälas till pensionsmyndigheten. Dottern riskerar annars att bli återbetalningsskyldig avseende felaktigt utbetalad barnpension. Ni kan läsa mer om det HÄR under rubriken "Barnpensionen kan upphöra" (återfinnes långt ned på sidan).

Jag hoppas att detta har givit svar på dina frågor och om du eller din vän undrar över något mer är ni välkomna att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (605)
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

Alla besvarade frågor (95758)