Adoption vid ensam vårdnad

2015-11-02 i Adoption
FRÅGA
Hej, Jag har en 15 årig tjej som jag har ensamvårdnad på, hon betraktar min make sedan 7 år tillbaka som sin pappa och har nu påtalat att hon vill att han ska adoptera henne då hon inte har eller vill ha kontakt med sin biologiska pappa, de har träffats sporadiskt under dessa 15 år.. Min man vill gärna adoptera henne men hur går vi till väga.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Adoption regleras i 4 kap Föräldrabalken. För att ha rätt att adoptera krävs enligt 4 kap 1 § att denne fyllt 25 år. I 4 kap 2 § framgår att den ene maken har rätt att adoptera andre makens barn. Ett barn som har fyllt 12 år får dock endast adopteras om barnet samtycker enligt 4 kap 5 §, vilket i detta fall inte tycks vara något problem. Enligt 4 kap 5a § också att båda föräldrarna samtycker till adoptionen. Detta gäller dock inte om ena föräldern inte har del i vårdnaden. Denna förälder har dock rätt att yttra sig över adoptionen enligt 4 kap 10 §. Vidare ska adoptionen endast tillåtas om det är till fördel för barnet. Vid bedömningen av om det är lämpligt att adoptionen äger rum skall rätten, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Din make har därför, beroende på faderns och dotterns inställning rätt att adoptera. Detta är dock beroende av huruvida rätten finner det lämpligt.

En ansökan om adoption ska lämnas in till rätten i den ort där adoptanten har sitt hemvist. Ifall ni vill ha hjälp med en sådan ansökan råder jag er att vända er till Familjens jurist, vilka är samarbetspartner till Lawline. För att boka ett möte kan ni använda er av följande länk.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (546)
2020-10-09 Kan jag adoptera bort min frånvarande förälder i vuxen ålder?
2020-09-30 Får jag adoptera min sambos barn
2020-09-27 Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?
2020-09-26 Kan vi adoptera vårt fosterbarn?

Alla besvarade frågor (85250)