Adoption vid assisterad befruktning

2021-05-08 i Adoption
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo är ett lesbiskt par som vill skaffa barn tillsammans. Vi uppfyller inte ålderskraven för assisterad befruktning inom svenska sjukvården då vi är 21, och har därför tänkt göra heminsemination. Om vi använder oss av min partners pappa som donator och jag bär barnet, vilka legala konsekvenser skulle det få? Får min partner adoptera barnet som då skulle bli hennes halvsyskon?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I detta fall blir huvudsakligen Föräldrabalken "FB" (1949:381) gällande

.

Fastställelse av moderskap

Enligt "mater est" regeln inom svensk rätt är det den kvinna som föder ett barn är barnets mor, det är alltså födandet som konstituerar moderskapet.

.

Assisterad befruktning

När det kommer till assisterad befruktning så ändrades lagen 2019. I den tidigare lagen krävdes det endast samtycke vid fastställande av föräldraskap. Numera ställs krav på att, enligt FB 1 kap 8 § 2 st. "behandlingen har utförts enligt 6 eller 7 kap. Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller om behandlingen har utförts vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn".

.

Fastställelse av faderskap

Om barnet tillkommit genom assisterad befruktning som inte uppfyller kraven enligt FB 1 kap 8 § st. 2 (alltså att ni gör detta på egen regi) kan spermiedonatorn fastställas som barnets pappa genom dom enligt med FB 1 kap 4 §.

.

Kan din partner adoptera barnet?

Enligt 4 kap 6 §, 2 st kan en make eller sambo adoptera hans eller hennes barn, även kallad "styvbarnsadoption". För att detta ska vara möjligt krävs i huvudregel ditt samtycke. Enligt 4 kap 5 § krävs det att man är minst 18 år för att få adoptera.

.

Slutsats

Sammanfattningsvis krävs det att din partner adopterar barnet för att rättsligt ses som förälder.

.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Med vänlig hälsning,

Anna von Fircks
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93181)