Adoption till följd av ensam vårdnad

2015-10-26 i Adoption
FRÅGA
hej.jag har en fråga som jag gärna vill ha ett svar på. Min dotter har två söner från ett tidigare äktenskap , skilda nu. Hennes fd. man gör allt för att få ensam vårdnad, nu har dom delad. Nu undrar jag om hans nya sambo kan få adoptera min dotters söner om pappan får ensam vårdnad.
SVAR

Hej!

Tack för din fråga. Regler om vårdnad finns i 6 kap. föräldrabalken (här). I 6 kap. 2 § FB står det att ett barn som huvudregel står under båda föräldrarnas vårdnad. Som vårdnadshavare har man ansvaret för barnets personliga förhållanden och barnets behov enligt 6 kap. 1 § FB. Enligt 6 kap. 7 § FB kan rätten besluta om ändring från gemensam vårdnad till ensam vårdnad om en förälder vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om det medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Det föreligger således ett ganska långtgående krav för att frånta en förälder vårdnad och en viktig utgångspunkt är att barnets bästa ska stå i fokus i frågor som rör barn.

Med vårdnad avses också det juridiska ansvaret och det är här frågan om adoption kommer in. Adoption regleras i 4 kap. FB. Man ska vara gift eller registrerad partner för att få adoptera sin makes barn, att vara sambo räcker normalt inte, 4 kap. 4 § FB. Om barnet är över tolv år ska det som huvudregel inte adopteras om det motsätter sig adoption, 4 kap. 5 § FB. Om barnet är under 18 år måste även föräldrarnas samtycke till adoptionen lämnas, 4 kap. 5a § FB. I andra stycket samma paragraf finns dock undantaget att sådant samtycke inte krävs av den som inte har vårdnad då den som inte har del i vårdnaden inte har del i det juridiska ansvaret. En lämplighetsprövning ska dock ske angående adoptionen och även här ska hänsyn tas till barnets vilja, 4 kap. 6 § FB.

Hoppas svaret var till din hjälp. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Ett annat tips är att boka tid hos en familjerättsjurist för rådgivning. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (548)
2020-10-27 ​Hur går ansökan om adoption av en vuxen person till?
2020-10-27 Måste min pappa berätta om han adopterar någon?
2020-10-09 Kan jag adoptera bort min frånvarande förälder i vuxen ålder?
2020-09-30 Får jag adoptera min sambos barn

Alla besvarade frågor (85525)