FrågaFAMILJERÄTTAdoption10/02/2017

Adoption som ensamstående

Kan en ensamstående med 2 minderåriga barn adoptera en 18-årig asylsökande kille för att hjälpa honom. Inga ekonomiska fördelar inblandade.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns i föräldrabalken. Enligt 4:1 gäller att den som fyllt 25 år får adoptera. Är man gift gäller särskilda regler enligt 4:3. Är barnet över 12 gäller som huvudregel att dennes samtycke krävs för adoption, se 4:5. För barn under 18 krävs som huvudregel föräldrarnas samtycke. Enligt 4:6 ska rätten skall pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Vid bedömningen av om det är lämpligt att adoptionen äger rum skall rätten, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Det är således en bedömningsfråga om den som vill adoptera barnet får göra det. Att personen är ensamstående med två barn är således i sig inget hinder mot adoption, utan faktorer som spelar in vid bedömningen av om adoptionen är lämplig.

Hoppas svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000