FrågaFAMILJERÄTTAdoption15/08/2014

Adoption och samtycket från föräldrar

Hej! Om man vill adoptera bort ett barn, så förstår jag att de biologiska föräldrarna måste lämna sina samtycken om barnet är omyndigt. Om endast en förälder har vårdnad om barnet, krävs det andra förälderns samtycke ändå? Sen undrar jag vad som händer om någon av de biologiska föräldrarna är omyndigt, krävs i sin tur deras vårdnadshavares samtycke?

Tack för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Nationell adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB) (https://lagen.nu/1949:381#K4). 4 kap 5a § FB är regeln som vi ska titta i för att få reda på hur föräldrarnas samtycke till adoptionen ska ges när barnet är under 18 år. Som du skrev så krävs föräldrarnas samtycke och mammans samtycke ska ges när hon har återhämtat sig efter förlossningen, vilket brukar anses vara tidigast 6 veckor efter nedkomsten (enligt prop. 1968:114). 

I samma lagrum men i andra stycket hittar vi svar på nästa fråga. Nämligen att samtycke krävs inte från en förälder som lider av allvarlig psykisk störning, har ingen del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort. Alltså, har den ena föräldern ensam vårdnad så behövs endast samtycke från den föräldern. Däremot ska den andra föräldern få möjlighet att yttra sig i ärendet, även om samtycke inte krävs för genomförande av en adoption, se även 4 kap 10 § 3 st FB.

Vad som gäller när föräldrarna är omyndiga har jag svårt att hitta ett konkret svar på. När det kommer till barn ska alltid "barnets bästa" beaktas. Det betyder att största hänsyn ska tas till vad som är bästa lösningen för barnet. En adoption är en domstolsprocess där även socialnämnden ska yttra sin inställning, se 4 kap 6 § och 10 §. Ärendet ska alltså gå igenom flera myndigheter och deras undersökningar kring situationen. Anser socialnämnden och domstolen att adoptionen är det bästa för barnet tror jag knappast att det faktumet att samtycket kommer från omyndiga föräldrar kommer hindra adoptionen. Men även här tror jag att en enskild bedömning görs av domstolen med tanke på föräldrarnas mognad och lämplighet att ta ett sådant beslut. 

Skulle det vara så att mamman har ensam vårdnad och anses oförmögen att ge samtycke angående adoption pga. exempelvis psykisk instabilitet, ska en särskild förordnad vårdnadshavare samtycka istället. I det här fallet skulle det då kunna vara mammans vårdnadshavare som ska ge samtycke, se 4 kap 5a § 2st FB.

Hoppas detta gav svar på dina funderingar! Vänligen,

Molly MalmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?