Adoption och biologiska förälders rättigheter

2015-09-08 i Adoption
FRÅGA
Hej, jag har en dotter som idag är 24 år. Min man och jag är gifta sedan 20 år tillbaka. Min dotter ser min man som sin pappa och nu har vi skickat in adoptionshandlingarna. Domaren återkom och ville ha den biologiska pappans namn för att ta kontakt. Kan den biologiska pappan neka till adoptionen? Min dotter är ändå myndig.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Adoption regleras i kap 4 Föräldrarbalken. I 4 kap 5a § Föräldrabalken (FB) stadgas att samtycke krävs från de biologiska föräldrarna om barnet är under 18 år. I ert fall är din dotter 24 år och alltså krävs inte samtycke från hennes biologiska pappa.
Det avgörande då barnet är över 12 år, som i ert fall, är att dotterns egna samtycke krävs. Detta regleras i 4 kap 5 § FB. Enligt dig låter det som att din dotter är positivt inställd till adoptionen och i det fallet finns det inget som hindrar att adoption ska få ske.

Hoppas ni fått svar på er fråga.

Vänligen,

Catharina Danielsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (545)
2020-09-30 Får jag adoptera min sambos barn
2020-09-27 Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?
2020-09-26 Kan vi adoptera vårt fosterbarn?
2020-09-21 Kan man häva adoption?

Alla besvarade frågor (84709)