FrågaFAMILJERÄTTAdoption23/01/2017

Adoption när förälder befinner sig på okänd ort

Hej jag vill adoptera min frus 15 åriga barn, frugan har ensam vårdnad pappan bor utomlands och vi vet inte om han lever. Går det adoptera? Tack

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 4 kap. föräldrabalken (FB) hittar du reglerna som berör adoption. Enligt 4 kap. 1 § FB måste man ha fyllt 18 år för att adoptera makes barn. Enligt 4 kap. 3 § måste ni även vara gifta för att du ska kunna adoptera hennes barn.

Huvudregeln är att det krävs samtycke från båda biologiska föräldrarna för att en adoption ska kunna ske, men enligt 4 kap. 5 a § 2 st FB krävs inte samtycke från en förälder som inte har del i vårdnaden. I ert fall innebär det att det inte krävs något samtycke från barnens pappa för att du ska kunna adoptera barnen, detta för att han inte har del i vårdnaden. 4 kap. 10 § 3 st. säger dock att rätten ska höra barnens pappa även om ett samtycke inte krävs, detta kan ofta hjälpa dem att få en bättre bild av vad som är förenligt med barnets bästa. I ert fall verkar det dock som att fadern även befinner sig på okänd ort, vilket gör att han inte kommer att höras i det fall han inte är kontaktbar. Eftersom barnet är över tolv år måste även barnet ge sitt samtycke till adoptionen enligt 4 kap. 5 §.

Rätten utgår alltid från barnets bästa i frågor likt dessa, 4 kap. 6 § FB. Det är därför svårt att säga hur domstolen kommer döma i just ert fall när de har full insikt i alla omständigheter, men med tanke på den information som framkommit här ser jag inte att en adoption borde gå emot barnets bästa.

Du ansöker om adoption till den tingsrätt där du har din hemvist enligt 4 kap. 9 § FB.

Jag önskar er lycka till och om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att åter höra av er till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Elin NordemanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000