FrågaFAMILJERÄTTAdoption24/03/2022

Adoption när den andra föräldern inte samtycker

Jag har precis blivit av med mitt föräldraskap pga ett fel som socialtjänsten gjorde när vi skrev papper på min son. Han är nu 9 år och hans andra mamma (den bärande mamman) har aktivt drivit fallet för att få bort mig. Nu vill jag kolla min chanser att ändå få adoptera honom. Vem väcker en sådan fråga och vem får driva den?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret här kommer vara beroende på hur din relation såg ut till din sons andra mamma vid hans tillkomst och kommer därför delas upp i två delar. Jag har i frågans första del utgått från att du och din sons mamma varit ett par innan sonens födelse men om så inte är fallet är andra stycket om möjlighet till adoption relevant för i princip alla andra situationer.

Om din som kom till genom insemination när du och hans andra mamma var ett par kan du på grund av detta vara hans förälder rättsligt. Samkönade par där den ena partnern i samförstånd med den andra insemineras blir det resulterande barnets förälder enligt 1 kap. 9 § Föräldrabalken (FB). För att detta ska vara uppfyllt krävs det som jag nämnde tidigare att ni gjorde detta i samförstånd och att ni vid tillfället var gifta, registrerade partners eller sambos. Socialnämnden har en skyldighet att utreda och fastställa föräldraskap enligt 2 kap. 1 § FB. Av din fråga verkar det som att du har varit fastställd som förälder men att barnets andra mamma har fått detta hävt. Om så är fallet finns en generell rätt att överklaga eftersom det här inte gått som du velat ( 42 § Förvaltningslagen).

Om du inte har varit och inte passar in under denna definition av vilka som är att anse som barnets förälder är det som du skriver adoption som skulle kunna vara lösningen. Ansökan om att adoptera görs av dig som vill adoptera (4 kap. 11 § FB). Möjligheterna i det här fallet är dock utifrån vad du beskriver begränsade. Detta beror på att barn inte får adopteras om dess förälder som är vårdnadshavare inte samtycker till detta vilket jag utgår ifrån att din sons andra mamma inte är och gör. Det finns några undantag från detta om föräldern som ska lämna samtycke är försvunnen eller inte kan samtycka på grund av en psykisk störning. Det finns även en möjlighet att frångå detta krav vid synnerliga skäl vilket innebär att vid vissa mycket speciella omständigheter så kan detta frångås. Detta undantaget är nytt vilket gör att det kan vara svårt att säga om det är kan användas här, syftet är också att det främst ska kunna användas i internationella adoptioner.

Sammanfattningsvis är det alltså väldigt svårt att adoptera utan vårdnadshavarens godkännande. Detta gör att ditt bästa alternativ är att försöka få ditt föräldraskap faställt av Socialnämnden och om möjligt försöka att ha en dialog med din sons andra mamma om hur ni ska se till att er son får det så bra som möjligt.

Hoppas detta besvarar din fråga och stort lycka till!

Vänliga hälsningar

Emma AskRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000