Adoption krav

2019-07-30 i Adoption
FRÅGA
Jag vill adoptera min frus barn, men har psykisk ohälsa i bagaget. Kan det försvåra för mig att bli godkänd för att adoptera pojkarna (22månader) kan man läggas till som vårdnadshavare på annat sätt än genom närståendeadoption? Min fru har ensam vårdnad då Pojkarna blev till genom insemination.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor gällande adoption regleras i föräldrabalken (FB).

Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt (4 kap 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (4 kap 2 § FB). I övrigt behövs din frus samtycke för att adoptera barnet (4 kap 8 § FB).

Din enda möjlighet att bli vårdnadshavare till pojkarna är genom adoption. Det är svårt för mig att avgöra om du kommer att bli godkänd eller inte med den information jag har, däremot är psykisk ohälsa något som kan försvåra en adoption. Även om jag inte kan ge ett utförligare svar på din fråga än så så hoppas jag att du känner att du fått bättre koll på rättsläget.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej 28 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-31 06:14
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (473)
2019-10-16 Processen vid adoption
2019-10-16 Kan min fästman adoptera min dotter så vi blir gemensamma vårdnadshavare?
2019-10-15 Kan min sambo adoptera min son om jag har gemensam vårdnad med sonens pappa?
2019-10-15 Kan min sambo adoptera min son?

Alla besvarade frågor (73867)