FrågaFAMILJERÄTTAdoption30/07/2019

Adoption krav

Jag vill adoptera min frus barn, men har psykisk ohälsa i bagaget. Kan det försvåra för mig att bli godkänd för att adoptera pojkarna (22månader) kan man läggas till som vårdnadshavare på annat sätt än genom närståendeadoption? Min fru har ensam vårdnad då Pojkarna blev till genom insemination.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor gällande adoption regleras i föräldrabalken (FB).

Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt (4 kap 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (4 kap 2 § FB). I övrigt behövs din frus samtycke för att adoptera barnet (4 kap 8 § FB).

Din enda möjlighet att bli vårdnadshavare till pojkarna är genom adoption. Det är svårt för mig att avgöra om du kommer att bli godkänd eller inte med den information jag har, däremot är psykisk ohälsa något som kan försvåra en adoption. Även om jag inte kan ge ett utförligare svar på din fråga än så så hoppas jag att du känner att du fått bättre koll på rättsläget.

Vänligen,

Lars BergströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”