Adoption i vuxen ålder

2016-02-17 i Adoption
FRÅGA
HejJag heter Michael och är 46 år jag har ingen kontakt med min riktiga far undrar nu hur man gör om ens plastpappa ska adoptera mig. Som jag skulle vilja???Mvh Michael
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om adoption finns i 4 kap. i föräldrabalken. Man eller kvinna som har fyllt 25 år har rätt att anta adoptivbarn (1 §). Inom svensk rätt ställs det således inget krav på att man ska vara gift för att få adoptera, förutom i det fall då två personer vill adoptera gemensamt (4 §). När man fyllt 18 år krävs det inte längre något samtycke från ens föräldrar för att man ska få bli adopterad. Om det är möjligt bör man ändå höra de biologiska föräldrarna, även om deras samtycke inte krävs (5a §).

När en ansökan om adoption gjorts ska rätten pröva om det är lämpligt att adoptionen beviljas. Tillstånd får ges endast om det är till fördel för barnet. Om den som vill bli adopterad är äldre än 18 år ställs inget krav på att denne ska ha blivit uppfostrat av adoptanten. Istället kollar man på det personliga förhållandet mellan adoptanten och den som vill bli adopterad. Av praxis framgår det att det i regel krävs att dessa personer har en relation som motsvarar förhållandet mellan en biologisk förälder och dess barn (6 §).

Du skriver inte exakt hur gammal din "plastpappa" är, men av frågan framgår att han är äldre än 46 år. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör man inte bevilja adoption när adoptanten är äldre än 42 år. Om särskilda skäl föreligger kan dock undantag göras från denna regel.

Det framgår för lite information av din fråga för att jag ska kunna ge dig något mer precist svar. Jag rekommenderar dig istället att vända dig direkt till Socialstyrelsen för att få mer information om just ditt fall.

Lycka till!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (571)
2021-01-18 Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke
2021-01-17 Kan familjehemmet adoptera ett barn
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?
2020-12-31 Uppgifter om adoption

Alla besvarade frågor (88149)