Adoption av vuxna barn

2015-04-17 i Adoption
FRÅGA
Kan jag adoptera mina två vuxna döttrar?- Behövs ett godkännande och i så fall vad?- Hur går jag tillväga?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler kring adoption finns i föräldrabalkens 4 kapitel. Enligt 1 § får man adoptera om man fyllt 25 år. Som regel tillåts inte att en person som är över 45 år att adoptera, men prövningen är individuell och i vissa fall kan det tillåtas.

Då dina döttrar är vuxna krävs enligt 5 § att de samtycker till adoptionen. Något samtycke från annan eventuell förälder krävs inte, men om det är möjligt ska en sådan förälder höras i ärendet.

Ansökan om adoption ska du göra hos tingsrätten i den stad där du bor. Ansökan ska innehålla era namn och personnummer samt vara undertecknad av dig och dina döttrar. I ansökan ska även anges varför ni vill genomföra adoptionen. Då det i 6 § finns ett uttryckligt förbud mot att adoption sker av ekonomiska skäl, kan det vara bra att nämna i ansökan att adoptionen inte ger upphov till någon ersättning för de inblandade.

När tingsrätten prövar en adoptionsansökan görs en helhetsbedömning. Det kan vara svårt att få igenom en vuxenadoption, men vad som kan tala för att en adoption ska beviljas är om relationen mellan dig och dina döttrar är god.

Hoppas att svaret kan vara till hjälp och lycka till!

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (534)
2020-07-27 Kan jag adoptera min makes barn?
2020-07-19 Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns barn?
2020-07-14 Kan man få hjälp från Lawline med frågor kring adoption och arv?
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?

Alla besvarade frågor (82783)