FrågaFAMILJERÄTTAdoption17/11/2021

Adoption av vuxen (vuxenadoption)

Hej, skulle jag kunna bli adopterad av min nuvarande styvpappa? Han och min mamma är gifta. Hur skulle jag/vi isf gå till väga och hur mycket kostar det? Behöver min biologiska pappa godkänna något?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att utgå från att du är över 18 år. Notera därför att om du är under 18 år så gäller annat

För att en person som är över 18 år ska kunna adopteras så krävs det att det finns särskild anledning till denna adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. En ytterliggare förutsättning är att adoptionen kan i övrigt anses lämpligt (4 kap. 4 § FB).

Särskild anledning till adoptionen

För att avgöra huruvida det föreligger sådan särskild anledning görs det en helhetsbedömning med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. Härvid tas särskilt hänsyn till om sökande uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation motsvarande den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB). Det innebär alltså att adoption ska bli aktuellt i första hand då sökande är t.ex. en styvförälder som har uppfostrat den som sökande vill adoptera. Är detta inte för handen krävs det istället att sökande exempelvis varit en styvförälder från barnets sena tonår eller sedan barnet blev vuxet och det därefter etablerats en stark relation mellan dessa. Har den som ansökan om adoption avser egna barn bör även en stark relation ha etablerats mellan dessa genom kontakter och umgänge som förekommer i en familj.

Övrigt anses lämpligt

I bedömningen av om adoptionen även i övrigt är lämplig tas hänsyn till åldersskillnaden mellan sökande och den som sökande vill adoptera. Notera att detta innebär inte att det uppställs ett absolut krav på åldersskillnad utan eventuell åldersskillnad tas i beaktande vid bedömningen. Förutom detta tas hänsyn även till inställningen hos föräldrarna till den som sökanden vill adoptera. Hänsyn bör alltså tas till om det genom adoptionen uppstår haltande rättsförhållanden som är negativa för de inblandade.

Praktisk information

Vad gäller mer praktisk information ifråga om adoption kan jag inledningsvis nämna att den är den som som vill adoptera dvs. din styvfar som ska göra ansökan (4 kap. 11 § FB). Denna ansökan ska i sin tur skickas in till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Vidare så kommer du få tillfälle att till tingsrätten yttra dig angående adoptionen (4 kap. 19 § FB). I ansökan om adoption till tingsrätten måste ni bifoga personbevis som kan beställas från Skatteverket (dessa bör inte vara äldre än tre månader). Det finns särskilda personbevis för den som ska adoptera och för adoptivbarnet, tryck på följande länk. Vad gäller kostnaden för att ansöka om adoption är den 900 kr. Hur ni steg för steg ska gå tillväga för att kan ansöka om adoption kan ni även finna i följande länk.

Med vänlig hälsning


Hemen YazdanfarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000