FrågaFAMILJERÄTTAdoption02/10/2023

Adoption av vuxen vän

Hej om jag skulle vilja adoptera min bästa vän som har funktionsnedsättning men som har en usel familj. Skulle jag då kunna göra det? Vad skulle krävas för att göra en sådan adoption? Vi båda två är 26 år gamla! Hans familj har pengar och båda hans föräldrar är jurister. Men dom är väldigt egoistiska och bryr sig mest om sig själva. Samt han har en syster också som typ kommer bli som hans informella förmyndare när båda föräldrarna har trillat av pinn! 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår din fråga är du nyfiken på hur du ska gå tillväga för att adoptera din bästavän, som också i fallet är vuxen? 

För att besvara din fråga om adoption behöver jag gå igenom lite regler nedan om adoption i svensk rätt, så blir det enklare att förstå

svaret på din fråga.


Grundläggande om adoption

I svensk rätt hittar man frågorna om adoption i 4 kapitlet i Föräldrabalken (1949:381). 


Vid adoption av någon som fyllt 18 år ställer lagen upp ganska hårda krav för att detta ska få ske. Det får endast ske om det finns särskild anledning och om det i övrigt är lämpligt. Detta framgår av 4 kapitlet 4 § Föräldrabalken. Vid detta rekvisitet ska också föräldrarnas inställning till en sådan här vuxenadoption tas i beaktning och bedömas. Även något som läggs vikt vid är om den som ska bli adopterad har blivit uppfostrad av personen som vill göra adoptionen av denne, och detta kan vara något som beaktas räkna som särskild anledning i lagens mening. Kom dock ihåg att en vuxen adoption ska bedömas och beaktas utifrån varje enskilt fall, där individuella omständigheter ska läggas in. Det innebär att bedömningens utgångspunkt är utifrån situationen i ert fall. 


Ytterligare vill jag dock bara lägga betoning vid att krav på att få adoptera en vuxen person i svensk rätt är högt lagd, och högre i jämförelse med om personen hade varit ett barn, alltså under 18 år. Det finns också rättspraxis från tidigare år som menar att vid adoption av vuxen krävs att adoptionen avser att bekräfta ett förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan föräldrar och barn. Se exempelvis NJA 2022 s. 66, för vuxenadoption. 


Ansökan om adoption

En adoptionsansökan ska göras hos Tingsrätten. På Sveriges Domstolar kan du läsa mer om hur man går tillväga för att ansöka om adoption i Sverige, länk till hemsidan hittar du här.


Hoppas detta gav dig vägledning och lite klarhet i frågan, även om det är en svår bedömning att beakta i förväg. 


Bästa hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000