FrågaFAMILJERÄTTAdoption13/11/2018

adoption av vuxen person

Kan jag och min ex-fru adoptera ett tidigare gemensamt familjehemsplacerat barn (nu vuxen med två egna barn) som alltid av oss ansetts som vara likställd med våra andra två adopterade barn. Är det något man i så fall särskilt ska tänka på? De övriga barnen anser också att det är det enda rätta. Hans riktiga mor är död och fadern sen länge allvarligt psykiskt sjuk och instutitionerad. Han har aldrig träffat sin son sedan han var spädbarn.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är i vissa fall möjligt att adoptera en vuxen person, 4 kap. 4 § Föräldrabalken. Det krävs en särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökande och den som sökande vill adoptera. Det finns ingen uttömmande lista på förutsättningar för en vuxenadoption men adoption har godkänts vid fall där sökande är styvförälder eller har varit fosterhemsförälder.

Adoption får dock inte ske av ekonomiska motiv. I er ansökan bör ni därför lyfta att han tidigare har bott hos er och ni ser honom som del av familjen.

Ansökan om adoption görs vid den tingsrätt där ni som vill adoptera är folkbokförda. På Sveriges domstolar (HÄR) finns det mer information om vad ansökan ska innehålla och så vidare.

Dock är det endast makar och sambor som får adoptera gemensamt, 4 kap. 6 § 3 stycke föräldrabalken. Detta innebär för er del att ni inte kan adoptera gemensamt. Detta hindrar naturligtvis inte att den ena av er går vidare med en enskild adoption.

Vänligen,

Jenny WärnerupRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000