FrågaFAMILJERÄTTAdoption27/02/2017

Adoption av vuxen asylsökande

Hej!

Jag undrar om det går för ett svenskt par att adoptera en ensamkommande kille från Afghanistan som har fyllt 18 år och inte har uppehållstillstånd i Sverige. Och spelar det i så fall någon roll om asylprocessen är avgjord och han har fått avslag? Spelar det någon roll om pojkens föräldrar är i livet eller inte? Vad krävs?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 4 kap. Föräldrabalken regleras adoption. Enligt 6 § ska rätten pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges om adoptionen är till barnets fördel samt sökanden har uppfostrat barnet eller om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. En adoption får inte ske av ekonomiska skäl.

Det sagda innebär att det i ert fall krävs särskild anledning, eftersom ni inte har uppfostrat killen ni vill adoptera. Enligt förarbetena till lagen och Högsta domstolen i NJA 1986 s. 604 ska förhållandet normalt vara av "väsentligen samma innehåll som det råder mellan föräldrar och barn".

Det är således mycket svårt att adoptera en vuxen person. Avgörande är förhållandet mellan er och killen. Det framgår inte av frågan vilken slags relation ni har, och hur länge den har funnits, vilket gör det omöjligt att dra några slutsatser.

För praktisk information om hur en ansökan om adoption ska göras, se här.

Vänligen,

Josefine AndreassonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”