Adoption av vuxen

2019-10-09 i Adoption
FRÅGA
Hej!Jag har läst en del om adoption i vuxen ålder. Vad gäller om det finns en fadersgestalt i mitt liv som vill adoptera mig, samtidigt som jag ju har en mamma som är biologisk förälder. Dvs jag vill gärna bli adopterad av min plastpappa men inte att min mamma ska förlora sitt föräldraskap.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du skriver att du vill bli adopterad av din plastpappa, utgår jag i mitt svar från att den aktuella personen som vill adoptera dig är antingen make eller sambo till din mamma.

Adoption regleras i 4 kapitlet föräldrabalken (FB).

Vem som får adoptera

En make eller sambo får med sin make eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn. (4 kap. 6§ FB)

Då en make eller sambo adopterat den andre makens eller sambons barn, ses den som adopterats som makarnas eller sambornas gemensamma barn. (4 kap. 21§ FB)

Din plastpappa får adoptera dig så länge din mamma samtycker till det och du ses då som deras gemensamma barn.

Adoption av en vuxen

Den som fyllt 18 år adopteras endast om det finns en särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden (din plastpappa) och den som sökanden vill adoptera (dig). Vid bedömningen ska särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. (4 kap. 4§ FB)

Personen ifråga är just din plastpappa och dessutom beskriver du honom som en fadersgestalt. Utifrån din fråga ser jag det därför som mycket troligt att adoptionen kommer bli godkänd.

Sammanfattningsvis

Din plastpappa har rätt att adoptera dig och utifrån din fråga ser jag inga hinder för adoption. När adoptionen gått igenom kommer du formellt ses som gemensamt barn till din mamma och plastpappa. Ansökan om adoption sker till tingsrätten på den ort där din plastpappa har sin hemvist.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (591)
2021-04-30 Krävs föräldrarnas samtycke vid adoption?
2021-04-23 Kan man adoptera en vuxen i avsikt att denne ska ärva ens kvarlåtenskap?
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?

Alla besvarade frågor (92012)