Adoption av vuxen

2016-12-09 i Adoption
FRÅGA
Hej.Jag tänker adoptera dottern i familjen som är vuxen mao mer än 30 år gammal.När jag gifte om mig med nuv hustru, ingick hon i äktenskapet.Nu tycker vi att det är dags att adoptera henne.Av en massa olika skäl.Ett är att jag har vuxna barn från tidigare äktenskap.Finns blankett jag ska fylla i?Hon är frisk, arbetar. Vi är friska samtliga.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuell reglering beträffande din frågeställning återfinns i Föräldrabalkens (FB) 4 kap. (se här)

För att kunna adoptera din hustrus vuxna dotter ska du/ni vända er till tingsrätten där ni har er hemvist. Eftersom hon är vuxen behöver inte rätten hennes biologiske faders samtycke, däremot kommer han få tillfälle att yttra sig i frågan om han fortfarande är vid liv.

Vidare kommer rätten att pröva om det är lämpligt att adoptionen i fråga äger rum. Om du varit som hennes fader torde inga hinder föreligga. För att adoptionen skall kunna godkännas av tingsrätten krävs att det inte sker av ekonomiska skäl, dvs. ingen betalning får äga rum.

Själva ansökan kan ni skicka som ett vanligt brev till tingsrätten, som du och dottern skriver under. Ansökan ska innehålla namn, personnummer och anledning till adoptionen. Vidare kan det vara lämpligt om även din hustru undertecknar brevet och samtycker till adoptionen. Tingsrätten vill vidare ha kontaktuppgifter till den biologiske fadern om han är vid liv, eftersom även han skall höras. Detta innebär dock inte att han kan hindra adoptionen, detta eftersom dottern är myndig. Vidare ska även personbevis bifogas i brevet, vilka kan beställas hos Skatteverket.

Lycka till med adoptionen och hoppas du är nöjd med svaret!

Vänliga hälsningar,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (558)
2020-11-30 Hur går en adoption till?
2020-11-29 Går det att häva en adoption eller göra ett adoptivbarn arvslöst?
2020-11-28 Hur vet jag om jag är adopterad av min styvfar och om jag har rätt till arvet efter honom?
2020-11-25 Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska förälder har dött?

Alla besvarade frågor (86833)